Lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 23/2/2020: Cậu bé ma 2 và Ký sinh trùng

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM ngày 23/2 nổi bật với Cậu bé ma 2 và Ký sinh trùng.

Một gia đình chuyển đến nhà mới. Mọi thứ có vẻ như rất ổn cho đến khi cậu con trai của họ tìm thấy một mô hình búp bê được chôn dưới đất. Cũng từ đây, nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra, con búp bê dường như đã bị nguyền rủa và đang gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tất cả mọi người.

Phim mới Cậu bé ma 2 ra mắt tại các rạp chiếu phim từ ngày 21/2/2020. 

Trailer "Cậu bé ma 2".

TÊN PHIM GIỜ CHIẾU THỂ LOẠI
BHD Star 3/2  
Cậu Bé Ma 2 10:25, 12:10, 13:55, 14:50, 15:40, 17:25, 19:10, 20:05, 20:50, 21:45, 22:35 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:45, 13:55, 16:05, 17:05, 19:20, 20:15, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:55, 18:15, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 13:00, 16:30, 18:20 2D Phụ Đề Anh
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:15, 13:30 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 10:25, 15:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 15:05, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 11:25, 20:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 12:55 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00 2D Lồng Tiếng
Đảo Kinh Hoàng 18:10 2D Phụ Đề Việt
BHD Star Bitexco  
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:50, 12:40, 15:20, 19:00, 20:20, 21:40, 23:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:00, 15:00, 16:50, 19:30, 23:05 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:35, 12:25, 16:30, 19:25, 23:20 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:55, 14:25, 18:15, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 10:25, 14:30, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 12:50, 19:10, 22:35 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:25, 14:10, 18:30 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 12:10, 16:10, 18:55 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 12:20, 16:45, 21:10 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 14:45, 21:10, 23:40 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 14:45, 20:30 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 17:20, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 17:10 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 16:35 2D Phụ Đề Việt
BHD Star Lê Văn Việt  
Cậu Bé Ma 2 09:30, 10:35, 12:10, 14:30, 15:00, 17:40, 19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:00, 11:10, 12:50, 14:30, 18:10, 21:20, 22:50 2D Phụ Đề Anh
Sở Thú Thoát Ế 10:45, 12:50, 16:10, 18:10, 19:15, 20:35, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 11:15, 13:15, 15:40, 19:00, 20:10, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:40, 14:50, 17:10, 18:45 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 09:20, 13:50, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 08:50, 15:15, 23:00 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 10:20, 12:40, 16:40 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 08:50, 16:10 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 12:30, 16:40 2D Phụ Đề Anh
BHD Star Phạm Hùng  
Cậu Bé Ma 2 09:30, 10:10, 12:50, 13:40, 16:15, 17:20, 19:30, 20:45, 21:30, 22:25 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 11:40, 13:15, 15:30, 19:20, 20:20, 21:10, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:05, 11:50, 14:30, 17:50, 19:00, 22:10 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 09:45, 11:35, 13:45, 15:20, 21:35 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:45, 17:40, 19:35, 20:15 2D Lồng Tiếng
Đảo Kinh Hoàng 09:20, 15:45, 18:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:20, 15:25, 17:25 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 13:50, 17:50 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:40, 13:35 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 09:35, 16:05 2D Phụ Đề Anh
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 10:00 2D Phụ Đề Việt
BHD Star Quang Trung  
Cậu Bé Ma 2 09:35, 11:15, 13:00, 14:35, 16:20, 17:00, 18:45, 20:25, 21:15, 22:05, 23:05 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 09:50, 12:20, 12:55, 14:45, 18:00, 19:00, 20:10, 22:25 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:25, 13:20, 15:10, 18:40, 20:25, 21:15, 23:00 2D Phụ Đề Anh
Sát Thủ Vô Cùng Cực 09:45, 14:55, 17:00, 19:10, 21:00, 22:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:10, 12:00, 14:00, 18:10, 20:15, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:45, 14:25, 16:55 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 18:00, 20:25, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:50, 13:50, 19:05 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 11:10, 15:05, 16:35 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:55, 17:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 12:10, 15:50 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:15, 22:55 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 16:00 2D Phụ Đề Anh
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 12:45 2D Phụ Đề Việt
BHD Star Thảo Điền  
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:35, 11:55, 13:55, 17:55, 19:55, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 14:05, 15:55, 19:00, 20:40, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 11:55, 13:50, 15:50, 17:45, 19:40 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 11:00, 12:55, 14:50, 16:50, 18:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 12:35, 14:40, 20:40, 21:40, 22:50 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:10, 12:15, 18:00, 21:05, 22:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:25, 16:10, 19:45 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 14:00, 21:35 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 18:10 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 12:00 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 16:45 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 16:05 2D Phụ Đề Việt
CGV Aeon Bình Tân  
Sở Thú Thoát Ế 11:10, 12:30, 13:30, 14:40, 17:10, 18:00, 19:30, 20:50, 21:50 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:20, 12:20, 14:50, 15:50, 17:30, 19:50, 22:05 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:20, 13:25, 15:40, 17:45, 20:00, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:50, 12:40, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:30, 13:20, 15:20 2D Phụ Đề Anh
Ký Sinh Trùng 14:10, 19:00, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 16:40 2D Phụ Đề Việt
Joker 11:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 18:40 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:10 2D Phụ Đề Việt
CGV Aeon Tân Phú  
Sở Thú Thoát Ế 10:00, 11:10, 12:20, 13:00, 13:40, 14:40, 16:10, 17:00, 18:30, 19:20, 20:55, 21:50 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 10:50, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 2D Lồng Tiếng
Ký Sinh Trùng 12:00, 12:55, 14:50, 17:30, 20:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 11:20, 15:10, 17:10, 19:10, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 11:00, 11:50, 15:30, 19:50 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 09:30, 19:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:25, 13:10 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 10:40, 20:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 13:20 2D Phụ Đề Việt
Joker 15:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 16:40 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:40 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:20 2D Phụ Đề Việt
CGV Crescent Mall  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:30, 11:40, 13:50, 15:00, 16:00, 17:30, 19:30, 21:20, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 09:05, 10:20, 13:00, 15:35, 16:10, 18:10, 20:50 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 09:40, 12:40, 15:10, 17:10, 18:50, 20:10, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:40, 12:30, 14:20, 17:00, 18:10, 21:10, 23:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:15, 13:20, 14:30, 16:40, 19:00 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 12:55, 15:30, 19:40, 21:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:55, 20:00, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 14:40, 17:40, 20:40 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 18:45 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 23:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:50 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 09:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 10:35 2D Phụ Đề Việt
Joker 12:00 2D Phụ Đề Việt
CGV CT Plaza  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 12:15, 13:20, 14:30, 15:40, 16:45, 18:00, 19:00, 20:20, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:40, 15:00, 17:15, 19:30, 20:55, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:50, 13:40, 16:10, 18:30, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:10, 14:20, 16:00, 18:40 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 13:55, 17:45, 22:30 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 10:30, 16:20, 18:20 2D Lồng Tiếng
Quý Ông Sở Thú 12:00, 15:15, 19:50 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:20, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 12:50, 20:35 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 11:40 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 10:20 2D Phụ Đề Việt
CGV Giga Mall Thủ Đức  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:10, 10:10, 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 19:15, 20:00, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 18:50, 20:15, 22:05 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:50, 14:10, 15:10, 18:20, 19:00, 19:45 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 10:30, 15:10, 19:30, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:00, 12:00, 18:20, 22:10 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 12:00, 16:15 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 13:00, 16:10 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 10:10, 14:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:45, 17:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 12:50, 17:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 12:30 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 17:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 14:00 2D Phụ Đề Việt
CGV Hoàng Văn Thụ  
Nhím Sonic 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00 4DX 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:40, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:30, 14:10, 16:30, 20:40, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:40, 13:00, 15:10, 19:20 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 11:45, 17:40, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 15:05, 19:50, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:20, 20:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 10:45, 17:35 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 12:20, 18:20 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 14:40, 22:30 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 13:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 17:15 2D Lồng Tiếng
Joker 12:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:50 2D Phụ Đề Việt
CGV Hùng Vương Plaza  
Cậu Bé Ma 2 10:45, 12:45, 13:20, 15:15, 17:10, 19:10, 21:10 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:50, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 4DX 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 13:10, 16:00, 17:10, 17:50, 19:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:10, 15:00, 18:30, 20:40 2D Lồng Tiếng
Sắc Đẹp Dối Trá 09:50, 14:10, 16:15, 18:10 2D Phụ Đề Anh
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 10:40, 13:15, 20:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00, 12:40, 15:30 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 17:20, 19:40, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 10:30, 15:40, 18:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:50, 20:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:20, 13:40 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:20 2D Phụ Đề Việt
CGV IMC Trần Quang Khải  
Sở Thú Thoát Ế 10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 11:40, 13:50, 19:10, 21:20 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 11:50, 14:10, 16:20, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:10, 16:00, 19:30, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 09:50, 12:25, 18:10, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:10, 18:30, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 14:00, 16:30 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:00, 22:55 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:40 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 10:20 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 09:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 15:20 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 17:20 2D Phụ Đề Việt
Joker 09:30 2D Phụ Đề Việt
CGV Liberty Citypoint  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:10, 10:40, 12:20, 13:40, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 18:00, 18:50, 20:10, 21:00, 21:50, 23:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 19:30, 20:30, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:20, 12:55, 17:15, 19:20, 21:35 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 11:00, 18:30, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 12:00, 16:30, 23:50 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 23:30 2D Phụ Đề Anh
Ký Sinh Trùng 13:50, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 17:05 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:50 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 14:45 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 12:35 2D Phụ Đề Việt
CGV Lý Chính Thắng  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:55 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:00, 12:40, 14:00, 16:00, 16:40, 17:30, 18:00, 19:40, 20:10, 20:40, 21:40, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 11:00, 12:40, 13:30, 14:20, 15:40, 17:30, 18:20, 18:50, 20:10, 21:50, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 10:40, 14:40, 18:40 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 12:10, 16:10, 20:40, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00, 15:20, 19:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:00, 16:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 13:10 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 22:50 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 14:20 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 17:35 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 10:00 2D Phụ Đề Việt
CGV Pandora City  
Cậu Bé Ma 2 10:40, 12:30, 14:20, 15:15, 16:10, 19:00, 20:15, 20:50 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:20, 12:40, 13:45, 15:00, 17:20, 19:40, 21:30, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 10:50, 12:10, 14:20, 16:30, 19:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:20, 13:35, 15:50, 17:15, 18:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:30, 14:40, 18:50, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:00, 15:20, 17:10, 20:30 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 12:35, 16:45, 19:20 2D Lồng Tiếng
Quý Ông Sở Thú 16:00, 18:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 12:55, 20:40 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 11:35, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 22:05 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 13:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 18:00 2D Phụ Đề Việt
CGV Pearl Plaza  
Sở Thú Thoát Ế 09:30, 10:50, 12:10, 13:10, 14:10, 15:40, 16:20, 17:10, 19:10, 20:40, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 19:00, 21:00, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:50, 12:50, 14:15, 15:00, 19:40, 21:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 15:30, 18:00, 18:50, 19:50, 21:50 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 13:20, 17:20 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 12:00, 16:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00, 18:40 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 14:30, 19:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 10:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:40 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 16:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 21:50 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 09:50 2D Phụ Đề Việt
CGV Saigonres Nguyễn Xí  
Sở Thú Thoát Ế 12:00, 14:15, 16:30, 18:50, 21:10 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:40, 15:00, 19:20, 21:30, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:50, 15:40, 17:10, 20:00 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 12:40, 16:40, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:50, 18:30 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 14:30, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:10, 17:50 2D Lồng Tiếng
Ký Sinh Trùng 10:30, 20:20 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 13:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:10 2D Phụ Đề Việt
Joker 15:30 2D Phụ Đề Việt
CGV Satra Củ Chi  
Cậu Bé Ma 2 10:30, 11:10, 13:00, 13:30, 14:30, 15:10, 16:30, 17:00, 18:10, 18:40, 19:50, 20:30, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:20, 12:10, 14:00, 14:40, 15:50, 17:40, 19:30, 21:15 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 11:20, 13:20, 15:20, 19:20 2D Lồng Tiếng
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:40, 14:50, 19:00, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 11:00, 20:20 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 17:20, 21:20 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 12:20, 16:50 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:10 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 18:20 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 12:40 2D Phụ Đề Việt
CGV Sư Vạn Hạnh  
Sở Thú Thoát Ế 08:40, 09:20, 10:20, 11:00, 11:50, 12:50, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 21:10, 21:40, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:30, 11:20, 13:15, 15:10, 19:00, 20:30, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 10:50, 12:20, 14:55, 17:30, 20:10, 22:50 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:10, 13:20, 17:40 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 10:10, 15:30, 19:50 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 13:20, 18:10 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:10, 17:00 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 13:40, 18:30 2D Phụ Đề Việt
Joker 09:50 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 13:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 22:05 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:50 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 10:40 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 18:20 2D Phụ Đề Việt
CGV Thảo Điền Pearl  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:30, 11:20, 12:40, 14:50, 15:50, 17:00, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:20, 12:15, 14:20, 14:40, 16:30, 18:40, 19:00, 20:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:30, 16:45, 18:25, 21:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:15, 12:00, 20:40, 21:35 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 17:20, 19:30 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 12:40, 16:10 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:20 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 12:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:25 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 14:00 2D Phụ Đề Việt
CGV Vincom Đồng Khởi  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:50, 12:00, 13:40, 14:10, 15:40, 16:15, 16:45, 18:20, 18:50, 19:30, 20:30, 21:35, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:00, 13:00, 16:40, 20:20, 22:35, 23:05, 23:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:10, 11:50, 13:45, 14:45, 18:30, 21:10 2D Phụ Đề Anh
Sở Thú Thoát Ế 12:30, 13:30, 14:30, 18:00, 20:15, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:45, 14:55, 17:20, 19:05, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 08:55, 11:20, 18:00, 20:20, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 12:00, 14:45, 17:45, 23:10 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:15, 15:45, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:50, 17:00 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 15:45, 20:15 2D Phụ Đề Việt
Joker 09:35 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 09:10 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:30 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 09:45 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 09:05 2D Phụ Đề Việt
CGV Vincom Gò Vấp  
Sở Thú Thoát Ế 10:40, 13:00, 14:20, 15:30, 17:40, 20:00, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 12:50, 17:10, 19:40, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 11:00, 15:10, 20:20, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:15, 16:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:10, 18:50 2D Lồng Tiếng
Quý Ông Sở Thú 18:00, 21:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 13:20 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 15:20 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 13:10 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 21:50 2D Phụ Đề Việt
CGV Vincom Landmark 81  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:40, 11:15, 14:10, 15:45, 16:30, 18:50, 20:15, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:50, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 21:10, 22:10 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 12:20, 15:00, 17:40, 20:20 IMAX 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 13:30, 14:30, 18:00, 19:00 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 12:20, 17:10, 19:40, 22:05 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:20, 11:40, 16:10, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:40, 12:10, 16:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 09:10, 18:10 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 13:45, 22:20 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 14:50 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 09:30 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 10:00 2D Phụ Đề Việt
Joker 09:50 IMAX 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 21:50 2D Phụ Đề Việt
CGV Vincom Thủ Đức  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:10, 12:20, 14:30, 16:45, 19:00, 19:50, 21:10, 22:05 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 09:40, 10:15, 12:00, 13:45, 17:50, 18:25, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:00, 14:20, 16:10, 16:50, 18:00, 19:15, 20:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:50, 13:00, 15:10, 17:20, 18:40, 19:30 2D Lồng Tiếng
Ký Sinh Trùng 11:50, 12:40, 20:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:30, 14:25 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 14:00, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 12:50, 17:15 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 16:10 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 15:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:20 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 14:50 2D Phụ Đề Việt
CGV Vivo City  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:05 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:50, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 4DX 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:30, 11:40, 14:15, 16:20, 20:50 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:20, 12:20, 14:40, 19:10, 19:40 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 12:10, 14:50, 17:30, 20:10 IMAX 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 12:15, 16:40, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 09:40, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 14:00, 20:40 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:30, 17:25 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 16:25 2D Phụ Đề Anh
Joker 09:35 IMAX 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 18:30 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 18:25 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 15:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 12:40 2D Phụ Đề Việt
Cinebox 212  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:30, 12:10, 14:00, 18:00, 19:50 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 11:20, 15:30, 19:40 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 13:25, 17:35, 21:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:20, 15:20, 19:20 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 14:10, 15:50, 21:40 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 13:30, 17:30, 21:30 2D Phụ Đề Anh
Cinestar Hai Bà Trưng  
Cậu Bé Ma 2 12:10, 16:10, 17:40, 19:30, 21:20, 22:00, 23:50 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 19:55 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:30, 14:40, 18:50 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:10, 16:30, 23:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 16:50, 19:00, 20:40 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 08:00, 21:10, 23:20 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 08:30, 09:30, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 09:50, 14:00, 22:50 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 08:00, 10:20, 18:00 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 15:30, 23:10 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:35, 14:20 2D Lồng Tiếng
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 08:15, 10:50 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 11:50 2D Phụ Đề Việt
Cinestar Quốc Thanh  
Cậu Bé Ma 2 08:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:20, 20:10, 22:00, 23:50 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 08:10, 11:40, 18:00, 19:50, 21:45, 23:40 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 12:10, 14:15, 16:50, 18:40, 20:20 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:10, 12:50, 15:00, 19:20, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:30, 13:30, 16:20, 20:50, 23:10 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 13:15, 17:10, 23:35 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00, 14:30, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 08:20, 10:15, 19:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 09:20, 21:10, 23:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 08:45, 15:30 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 12:20, 15:50 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 17:45 2D Phụ Đề Việt
DCINE Bến Thành  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:50, 12:10, 14:10, 16:30, 18:30, 20:50, 22:00, 23:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:00, 12:00, 14:20, 16:20, 18:40, 20:40, 22:50 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:40, 11:50, 16:40, 18:50, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:30, 13:45, 18:20, 20:30, 22:40 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:50, 11:50, 13:50, 18:00, 20:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:20, 13:10, 17:40, 19:30, 23:10 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 13:50, 18:00 2D Lồng Tiếng
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 11:40, 15:50 2D Phụ Đề Việt
Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé 15:00, 21:20 2D Phụ Đề Việt
Ký Sinh Trùng 16:00 2D Phụ Đề Việt
Joker 14:15 2D Phụ Đề Việt
Đống Đa  
Cậu Bé Ma 2 09:40, 11:25, 12:50, 13:35, 15:00, 16:35, 18:15, 19:20, 20:20, 21:55 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:25, 11:05, 12:45, 13:40, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45, 21:30 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:50, 11:45, 13:05, 16:35, 19:40, 21:35 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 09:35, 15:20, 17:30, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 09:00, 14:35, 17:20, 21:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 13:45, 15:30, 19:50 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:45, 11:45, 18:30 2D Lồng Tiếng
Gái Già Lắm Chiêu 3 11:35, 15:35, 21:40 2D Phụ Đề Anh
Đôi Mắt Âm Dương 10:55, 19:55 2D Phụ Đề Anh
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 17:45 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Huỳnh Tấn Phát  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:30, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 09:30, 11:45, 14:15, 16:30, 18:15, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 14:00, 18:15, 19:15, 20:15 2D Lồng Tiếng
Cậu Bé Ma 2 11:00, 15:15, 18:45, 20:30, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:15, 14:30, 19:45, 22:15 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 12:00, 16:00, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:30, 15:45, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 16:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 17:45 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 12:15 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 13:30 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 17:15 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Kinh Dương Vương  
Cậu Bé Ma 2 09:15, 11:45, 13:45, 15:45, 17:30, 19:15, 21:00, 22:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 09:30, 13:00, 15:30, 17:15, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:15, 15:15, 18:15, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:15, 14:15, 16:15, 20:15 2D Lồng Tiếng
Ngôi Làng Tử Khí 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 13:30, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 11:00, 19:30 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 10:30, 17:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 14:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 11:15 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:00 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Linh Trung Thủ Đức  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:15, 13:00, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:45, 14:45, 19:30, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:00, 12:45, 17:30 2D Lồng Tiếng
Ngôi Làng Tử Khí 11:00, 16:00, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 12:15, 16:45, 20:15 2D Phụ Đề Anh
Cậu Bé Ma 2 12:00, 15:45, 20:00 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 13:15, 18:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 09:45, 21:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:15, 18:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:40, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 15:30 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 17:45 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 14:00 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Nguyễn Du  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:30, 12:30, 14:30, 18:00, 20:30, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:30, 13:45, 15:45, 17:30, 19:15, 22:30 2D Phụ Đề Anh
Cậu Bé Ma 2 09:30, 13:15, 17:15, 19:00, 22:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 14:00, 16:00, 20:00 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 11:15, 15:00, 18:00, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:00, 18:30, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 11:45, 15:30, 20:15 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 09:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:30 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Nguyễn Văn Quá  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:45, 11:45, 13:45, 18:15, 19:30, 20:15, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:30, 13:15, 15:15, 17:15, 18:30, 20:45, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:30, 11:15, 12:45, 15:30, 18:45, 20:30, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:00, 11:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00 2D Lồng Tiếng
Sắc Đẹp Dối Trá 11:30, 13:30, 17:30, 21:00 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 12:00, 15:45, 19:15, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 13:00, 17:00, 21:15 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 14:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 16:15 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 14:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 09:15 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 10:00 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Phạm Văn Chí  
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 10:45, 13:00, 14:45, 16:45, 18:00, 19:15, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 09:30, 11:15, 15:00, 18:30, 20:30, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:45, 13:15, 15:45, 19:15, 22:15 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 10:30, 14:30, 16:30, 18:45, 19:30 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 12:30, 20:15, 21:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 11:30, 15:15, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 13:30, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 17:00 2D Phụ Đề Anh
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 17:15 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 17:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 12:45 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:30 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Quang Trung  
Sở Thú Thoát Ế 10:15, 11:45, 14:00, 16:00, 17:15, 19:30, 20:45, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:30, 13:30, 15:45, 18:00, 19:00, 20:00 2D Lồng Tiếng
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:45, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:15, 14:15, 18:15, 20:15, 22:00 2D Phụ Đề Anh
Cậu Bé Ma 2 09:00, 12:30, 16:15, 18:00, 19:45 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 12:15, 14:45, 18:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 13:00, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:30, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00, 15:00 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 12:45 2D Phụ Đề Anh
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 16:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:00 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:45 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Tân Bình  
Sắc Đẹp Dối Trá 11:30, 13:30, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, 22:30 2D Phụ Đề Anh
Cậu Bé Ma 2 09:30, 13:15, 17:30, 19:15, 21:00, 22:45 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:45, 11:45, 14:00, 18:00, 20:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:15, 14:15, 18:15, 20:00 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 12:15, 16:15, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 12:45, 17:00, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 11:15, 15:15, 22:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 15:00 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:00 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 10:30 2D Phụ Đề Việt
Galaxy Trung Chánh  
Cậu Bé Ma 2 11:00, 12:45, 14:30, 17:45, 19:30, 21:00, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 09:15, 13:15, 16:30, 18:30, 20:15, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:15, 12:15, 15:15, 18:00, 19:15, 20:00 2D Lồng Tiếng
Ngôi Làng Tử Khí 11:15, 13:45, 16:15, 18:15, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 09:45, 13:30, 19:00, 22:15 2D Phụ Đề Anh
Sở Thú Thoát Ế 12:30, 15:30, 18:45, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 11:30, 14:15, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 11:45, 17:15 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 15:45, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:30, 16:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 09:30 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:00 2D Phụ Đề Việt
BIRDS OF PREY: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn 14:45 2D Phụ Đề Việt
Lotte Cantavil  
Cậu Bé Ma 2 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 20:45, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 2D Phụ Đề Anh
Gái Già Lắm Chiêu 3 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 2D Phụ Đề Anh
Sát Thủ Vô Cùng Cực 14:45, 19:15, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:45, 14:45, 18:45 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 11:30, 16:00, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 10:15, 17:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:45, 16:45 2D Lồng Tiếng
Quý Ông Sở Thú 12:30 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 13:45 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Thế Giới Ngầm 18:15 2D Phụ Đề Việt
Lotte Cộng Hoà  
Cậu Bé Ma 2 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:45, 15:00, 18:00, 22:30 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 11:00, 15:30, 20:00 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 11:45, 16:30, 21:15 2D Phụ Đề Anh
Gái Già Lắm Chiêu 3 09:15, 14:00, 18:45 2D Phụ Đề Anh
Sát Thủ Vô Cùng Cực 08:30, 17:00, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 09:45, 14:15, 19:00 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 12:00, 16:45, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 12:45, 20:15 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 22:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 13:15 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 17:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 08:45 2D Phụ Đề Việt
Lotte Diamond  
Cậu Bé Ma 2 10:15, 12:30, 14:30, 18:30 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:45, 17:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00, 18:45 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 16:30 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 16:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 19:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 20:45 2D Phụ Đề Anh
Sát Thủ Vô Cùng Cực 12:45 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 12:00 2D Phụ Đề Anh
Đảo Kinh Hoàng 15:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 14:15 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 20:30 2D Phụ Đề Việt
Lotte Gò Vấp  
Cậu Bé Ma 2 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 12:00, 14:30, 17:25, 19:15, 20:50, 21:45 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 2D Lồng Tiếng
Sát Thủ Vô Cùng Cực 10:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:15 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 10:45, 14:30, 18:45 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 16:45, 22:15 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 12:15, 22:00 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 10:30 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:00 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 14:50 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 22:00 2D Phụ Đề Việt
Lotte Moonlight Thủ Đức  
Cậu Bé Ma 2 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:45, 12:45, 17:00, 21:45 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 11:00, 16:30, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 12:30, 18:30, 20:30 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 10:30, 14:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 10:00, 17:00 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 14:45, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 12:30, 19:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 15:30, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 13:15 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 17:45 2D Phụ Đề Anh
Sở Thú Thoát Ế 20:15 2D Phụ Đề Việt
Lotte Nam Sài Gòn  
Cậu Bé Ma 2 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:45, 12:00, 16:00, 19:30, 22:00 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 09:45, 14:15, 16:30, 18:45 2D Lồng Tiếng
Gái Già Lắm Chiêu 3 09:15, 14:00, 18:45, 21:15 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:45, 15:00, 17:00, 19:15 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 15:15, 20:45 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 11:45, 16:30 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 12:00, 17:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 10:30 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 13:00 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 21:30 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 21:30 2D Phụ Đề Việt
Lotte Nowzone  
Cậu Bé Ma 2 10:15, 12:15, 14:15, 18:30, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:30, 14:45, 19:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 12:45, 17:00 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 13:15, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 10:00, 17:45 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 12:30, 18:45 2D Lồng Tiếng
Sở Thú Thoát Ế 15:15, 20:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 16:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 11:00 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 16:15 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 20:45 2D Phụ Đề Anh
Đảo Kinh Hoàng 14:30 2D Phụ Đề Việt
Lotte Phú Thọ  
Cậu Bé Ma 2 12:30, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:30, 13:00, 17:15, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 16:45, 21:00 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 10:45, 15:00, 19:15 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 14:30, 19:00 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 12:30, 21:15 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 16:45 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 18:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 12:00 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 10:00 2D Phụ Đề Anh
Sở Thú Thoát Ế 14:15 2D Phụ Đề Việt
Lotte Thủ Đức  
Cậu Bé Ma 2 10:15, 12:00, 12:30, 14:00, 14:45, 17:00, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:00, 14:30, 16:30, 19:30 2D Phụ Đề Anh
Sát Thủ Vô Cùng Cực 10:45, 15:00, 16:00 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 11:15, 15:45, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 18:15, 21:00 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 10:00, 13:00 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 17:15 2D Phụ Đề Việt
Sở Thú Thoát Ế 13:15 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Sở Thú 18:30 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 12:00 2D Phụ Đề Anh
Đảo Kinh Hoàng 14:30 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 17:45 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 21:45 2D Phụ Đề Việt
Lotte Ung Văn Khiêm  
Cậu Bé Ma 2 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Ngôi Làng Tử Khí 10:15, 15:00, 17:30, 19:45, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 10:45, 17:00, 21:15 2D Phụ Đề Anh
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 14:15, 18:30 2D Phụ Đề Việt
Gái Già Lắm Chiêu 3 10:00, 17:00, 19:30 2D Phụ Đề Anh
Nhím Sonic 10:30, 14:45, 16:45 2D Lồng Tiếng
Nhím Sonic 12:30, 19:00 2D Phụ Đề Việt
Sát Thủ Vô Cùng Cực 12:00, 20:30 2D Phụ Đề Việt
Đôi Mắt Âm Dương 12:30, 22:00 2D Phụ Đề Anh
Quý Ông Sở Thú 14:45 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 12:45 2D Phụ Đề Việt
Quý Ông Thế Giới Ngầm 16:15 2D Phụ Đề Việt
Mega GS Cao Thắng  
Nhím Sonic 09:30, 11:30, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 20:20, 21:30, 22:20, 23:30 2D Phụ Đề Việt
Cậu Bé Ma 2 10:15, 11:20, 12:35, 15:45, 17:10, 18:30, 19:40, 20:40, 22:00 2D Phụ Đề Việt
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:30 2D Phụ Đề Việt
Sắc Đẹp Dối Trá 08:45, 11:55, 13:10, 16:30, 18:50, 21:10 2D Phụ Đề Anh
Ngôi Làng Tử Khí 11:00, 13:45, 15:05, 17:40, 21:25, 23:25 2D Phụ Đề Việt
Đảo Kinh Hoàng 08:55, 13:00, 14:55, 17:00, 19:05 2D Phụ Đề Việt
Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có 09:15, 23:00 2D Phụ Đề Việt
Nhím Sonic 10:30, 19:30 2D Lồng Tiếng

P.V (t/h)