Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 14/9 - 22/9/2020

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 14/9 - 22/9/2020 của công ty điện lực Bình Dương trên toàn địa bàn để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Lịch cúp điện Thủ Dầu Một

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thủ Dầu Một 13/9/2020 7:00 17:00 - Khu vực đường ĐX 081, trạm: Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự TPTDM, phường Định Hòa (TDM) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Thủ Dầu Một 16/9/2020 8:00 10:00 - Khu vực đường 30/4, đường Phan Bội Châu lưới hạ thế thuộc trạm Cảng Bà Lụa 1, phường Phú Thọ (TDM). TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 16/9/2020 8:00 10:00 - Khu vực đường 30/4, đường Phan Bội Châu lưới hạ thế thuộc trạm Cảng Bà Lụa 2, phường Phú Thọ (TDM). TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 18/9/2020 8:00 13:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Thành lưới hạ thế thuộc trạm Định Hòa 1, phường Định Hòa (TDM). TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 18/9/2020 8:00 11:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Thành lưới hạ thế thuộc trạm Sở Sao 3, phường Định Hòa (TDM). TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 20/9/2020 7:00 10:00 - Khu vực khu dân cư Chánh Nghĩa, đường Ngô Gia Tự, đường N3 , đường Trần Phú, đường D8, đường D9, đường D10, đường D11, đường D3a, đường N6 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Chánh Nghĩa 2, phường Chánh Nghĩa. (TDM). Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Thủ Dầu Một 20/9/2020 7:00 13:00 - Khu vực đường CMT8, đường Phan Đình Giót, đường Thích Quãng Đức từ ngã 3 Lò Chén đến Nhà hàng Thắng Lợi, trạm Công An tỉnh BD, trạm chùa Tây Tạng, trạm Nhà hàng Thắng Lợi, trạm Nhà hàng Dream. (TDM). Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Thủ Dầu Một 22/9/2020 8:00 12:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Lộng, đường Giao thông-nông thôn lưới hạ thế thuộc trạm Chánh Lộc 5, Chánh Lộc 4, KDC Chánh Mỹ, Mỹ Hảo 2phường Chánh Mỹ (TDM). Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thủ Dầu Một 13/9/2020 9:10 11:27 SCADA SCADA

Lịch cúp điện Dĩ An

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Dĩ An 16/09/2020 9:00 14:00 Khu vực Đường Cô Bắc , đường Cô Giang - phường Dĩ An - TP Dĩ An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An 13/09/2020 8:10 17:00 Cty Khải Hoàn Thí nghiệm 03FCO đầu nhánh rẽ,thí nghiệm MBA,FCO,LA,CB,trạm III-400KVA Cty Khải Hoàn,trạm III-400KVA Cty Khải Hoàn 2,trạm III-750KVA Cty Khải Hoàn 3.
Điện Lực Dĩ An 13/09/2020 13:10 17:00 Công ty Đông Hưng Đấu nối,lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị trạm III-1250KVA.Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-1250KVA Cty TNHH Duy Hưng Logistics

Lịch cúp điện Thuận An

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 7:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 7:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 7:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 6:00 18:00 - Khách hàng sử dụng trạm biến áp : Long Xương, HKD Đặng Kim Sơn, Hằng Thắng (Trạm 1&2), KDC Bình Hòa 1, Tòa nhà IDC (1&3) (Thuận An) - Khu vực Đường Số 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 17:00 18:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 17:00 18:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thuận An 13/09/2020 17:00 18:00 - Khu vực bên phải Đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Tỉnh Lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến đầu đường Bình Hòa 24, Đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tòa nhà IDC 2, NT Trần Thị Kiều Thơ, NT Đặng Văn Phát (1&2), CS1 Đồng An, Sao Việt 3, Sao Việt 5 (Thuận An) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Bến Cát

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 6:00 16:00 - Khu vực dọc bên trái quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam. - Khu vực khách hàng: Huỳnh Anh nghĩa, Nguyễn Văn Sơn, Top Việt, Đại Đức, Tiến Phụng, Trương Xuân nghị, Ván Ép Tân Định, Giấy Vĩnh Cơ, Trường TH Tân Định, Long Trường, TT GTVL BD, Kỹ Thuật MT, Gốm Lý Phát, Hưng Phát, Hoàng Phi Vũ, Vũ Trọng Thịnh, Hương Tràm, TH Kinh Tế, Nguyễn Tấ Chiến, YOW GOAL, Trương Bá Thành, Ngọc Lễ, Nguyễn Tuấn Anh. Khu vực mất điện khách hàng TTVTQT, Công ty TNHH An Hưng Tường, giấy Thuận An - Khu vực Công ty TNHH An Hưng tường, DNTN Giấy Thuận An, TTVTQT Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 6:00 16:00 - Khu vực dọc bên trái quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam. - Khu vực khách hàng: Huỳnh Anh nghĩa, Nguyễn Văn Sơn, Top Việt, Đại Đức, Tiến Phụng, Trương Xuân nghị, Ván Ép Tân Định, Giấy Vĩnh Cơ, Trường TH Tân Định, Long Trường, TT GTVL BD, Kỹ Thuật MT, Gốm Lý Phát, Hưng Phát, Hoàng Phi Vũ, Vũ Trọng Thịnh, Hương Tràm, TH Kinh Tế, Nguyễn Tấ Chiến, YOW GOAL, Trương Bá Thành, Ngọc Lễ, Nguyễn Tuấn Anh. Khu vực mất điện khách hàng TTVTQT, Công ty TNHH An Hưng Tường, giấy Thuận An - Khu vực Công ty TNHH An Hưng tường, DNTN Giấy Thuận An, TTVTQT Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 6:00 16:00 - Khu vực dọc bên trái quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam. - Khu vực khách hàng: Huỳnh Anh nghĩa, Nguyễn Văn Sơn, Top Việt, Đại Đức, Tiến Phụng, Trương Xuân nghị, Ván Ép Tân Định, Giấy Vĩnh Cơ, Trường TH Tân Định, Long Trường, TT GTVL BD, Kỹ Thuật MT, Gốm Lý Phát, Hưng Phát, Hoàng Phi Vũ, Vũ Trọng Thịnh, Hương Tràm, TH Kinh Tế, Nguyễn Tấ Chiến, YOW GOAL, Trương Bá Thành, Ngọc Lễ, Nguyễn Tuấn Anh. Khu vực mất điện khách hàng TTVTQT, Công ty TNHH An Hưng Tường, giấy Thuận An - Khu vực Công ty TNHH An Hưng tường, DNTN Giấy Thuận An, TTVTQT Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 6:00 6:30 Nhánh rẽ Đại Nam 1,2,3 Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 7:00 17:00 Nhánh rẽ SANAKY Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 MATSUMURA INDUSTRY VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Kubota VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Japan VN Forging Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Word Mech Tech Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 KBK VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Nr Meiwa Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Isho (T2) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Nakashima Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Temco Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 13:00 Massimo Zanetti Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 11:30 Âp 3 Tân Định B-1 Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 11:30 CS Trại giam Bến Lớn Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 16:00 COSMO VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:00 16:00 KEIDEN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 8:30 16:00 HANIL USA VINA Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 12:00 17:00 Shinwa VN Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 12:00 17:00 Yamabiko Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 12:00 17:00 Coschem Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 12:00 17:00 Youngpoog Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 12:00 17:00 Castec Vina (T3) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 13/09/2020 15:30 16:00 Nhánh rẽ Đại Nam 1,2,3 Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 14/09/2020 8:00 16:00 Nhánh rẽ Quang Thắng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 15/09/2020 7:00 12:00 Nr An Thành 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 15/09/2020 13:30 17:00 117 Cầu Đò Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 16/09/2020 7:00 12:00 Lăng Xi 4 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 16/09/2020 7:00 12:00 Bơm Kiến Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 16/09/2020 13:30 17:00 T2 KTĐC An Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17/09/2020 7:00 12:00 Nr Bàu Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 17/09/2020 7:00 16:30 KDC TNT An Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 18/09/2020 7:00 12:00 06 Kinh Tế Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20/09/2020 7:00 12:00 Phân đoạn 35 Nhánh rẽ Lăng Xi - Hòa Lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 20/09/2020 7:00 12:30 Tuyến 475 Cầu tây Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 20/09/2020 8:00 12:00 Nr Ryobi Bất khả kháng

Lịch cúp điện Dầu Tiếng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Dầu Tiếng 13/09/2020 6:00 7:00 Toàn bộ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 13/09/2020 8:00 17:00 Khu phố 6, 7 TT Dầu Tiếng và toàn bộ xã Thanh An (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 13/09/2020 17:00 18:00 Toàn bộ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/09/2020 8:00 17:00 Toàn bộ xã Long Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 16/09/2020 8:00 16:30 Ấp Đồng Bé, Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 17/09/2020 8:00 16:30 Ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 18/09/2020 8:00 12:00 Ấp Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 18/09/2020 13:00 16:30 Ấp Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 19/09/2020 8:00 16:30 Ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 13/09/2020 8:02 10:02 SCADA SCADA

Lịch cúp điện Tân Uyên

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 6:00 7:00 Khu vực từ VP Ấp Tân Hội dọc đường nông thôn đến Cty Hưng Hoàng, Phồn Vinh, khu vực Cty Hoa Nét (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 6:00 7:00 Khu vực Cty Liên Thành B, Ninh Nghĩa, Gạch Bông Minh Trí, Cty Tú Sơn (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 6:00 7:00 Khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ dọc HL418 đến Ngã 4 Bà Tri (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 6:00 7:00 Khu vực từ Cty Tú Sơn dọc theo Đường ĐT 746 hai bên đường đến Cầu Hố Đại, khu vực từ Ngã 3 Góc Gòn đến khu vực khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, khu vực từ Nhà hàng Mộc Sum đến Cty Chấn Phong (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 8:00 16:00 Khu vực Đường N10, N11, N15 KCN Nam Tân Uyên, khu vực từ Cây Xăng Hưng Lợi đến Cty InterWood (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 9:30 12:30 Khu vực Cty Á Mỹ Gia T2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 11:00 13:00 Khu vực Công Ty TNHH Woodpark Furniture Việt Nam, Cty Thịnh Việt II, Cty Phương Đông T3. Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 11:30 17:00 Khu vực Công Ty CP Gạch Ngói Thạch Bàn Số 3, Cty Gỗ Hằng Nghĩa, Gỗ Hằng Nghĩa T2, Đại Phú Lợi Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 12:00 17:00 Khu vực Công Ty CP Khoáng Sản Và Xây Dựng Bình Dương-NM Gạch Bình Phú, Cty Đông Tây T2, Đông Tây T3, Okita Shoji Việt Nam Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 17:30 18:30 Khu vực từ VP Ấp Tân Hội dọc đường nông thôn đến Cty Hưng Hoàng, Phồn Vinh, khu vực Cty Hoa Nét (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 17:30 18:30 Khu vực Cty Liên Thành B, Ninh Nghĩa, Gạch Bông Minh Trí, Cty Tú Sơn (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 17:30 18:30 Khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ dọc HL418 đến Ngã 4 Bà Tri (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 17:30 18:30 Khu vực từ Cty Tú Sơn dọc theo Đường ĐT 746 hai bên đường đến Cầu Hố Đại, khu vực từ Ngã 3 Góc Gòn đến khu vực khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, khu vực từ Nhà hàng Mộc Sum đến Cty Chấn Phong (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 14/09/2020 8:00 13:00 Khu vực trạm Tổ 3 Ấp Ông Đông-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Uyên 14/09/2020 13:00 16:00 Khu vực trạm Ấp 3 Khánh Bình 3-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 8:00 16:00 Khu vực trạm KDC Kim Thanh 1-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 8:00 16:00 Khu vực trạm KDC Kim Thanh 4-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 8:30 12:30 Khu vực Trạm Nhà Trọ Nguyễn Bá Toàn Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 8:30 12:30 Khu vực Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Xã Bạch Đằng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 10:00 15:00 Khu vực Cơ Sở Gia Công Cơ Khí Nguyễn Việt Thành Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 15/09/2020 10:00 15:00 Khu vực Nhà trọ Nguyễn Văn Xương Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 8:00 16:00 Khu vực trạm Nguyễn Văn Minh-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 8:00 16:00 Khu vực trạm Khánh Bình 3-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 8:30 11:30 Khu vực DNTN Sản Xuất Thương Mại Thăng Quang Vinh Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 10:00 13:00 Khu vực Trạm Nhà Trọ Ngô Văn Vàng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 10:00 13:00 Khu vực Trạm Nhà Trọ Nguyễn Thị Beo Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 16/09/2020 13:30 15:00 Khu vực DNTN Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Huỳnh Thị Yến Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 17/09/2020 8:00 17:00 Khu vực trạm HTXNN Tân Mỹ-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 18/09/2020 8:00 16:00 Khu vực trạm Khu 1 Long Hội-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 20/09/2020 5:00 6:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đến Dốc Cây Quéo, từ Dốc Cây Quéo đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đường dây náp dưới đến Nghĩa trang liệt sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 20/09/2020 5:00 6:00 Khu vực Cty Green River, Cty Thép Bình Minh, Thép Trung Hà(Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 20/09/2020 7:00 17:00 Khu vực từ Cty Tú Sơn dọc theo Đường ĐT 746 hai bên đường đến Cầu Hố Đại, khu vực từ Ngã 3 Góc Gòn đến khu vực khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, khu vực từ Nhà hàng Mộc Sum đến Cty Chấn Phong (Tân Uyên) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Uyên 20/09/2020 17:00 18:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đến Dốc Cây Quéo, từ Dốc Cây Quéo đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đường dây náp dưới đến Nghĩa trang liệt sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 20/09/2020 17:00 18:00 Khu vực Cty Green River, Cty Thép Bình Minh, Thép Trung Hà(Tân Uyên) Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 8:45 17:00 khu vực trạm CTY TNHH MTV XUÂN MẠNH Theo yêu cầu khách hàng đấu nối công trình XDM
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 9:41 11:05 khu vực Cty TNHH Thành Thành Khang (Trạm 2) tuột chì FCO pha A trạm Cty TNHH Thành Thành Khang (Trạm 2)
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 10:00 14:00 khu vực trạm CTy Cổ Phần Việt Bỉ (Cty CP Tinh Khôi) Khách hàng vệ sinh công nghiệp phần sau AB tổng
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 10:05 14:05 khu vực trạm CTy Cổ Phần Việt Bỉ (Cty CP Tinh Khôi) T3 khách hàng vệ sinh công nghiệp sau AB tổng
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 10:30 12:35 Khu vực trạm Cty TNHH MTV TM DV Thiên Anh Phát khách hàng đề nghị cắt điện vệ sinh thí nghiệm định kỳ TBA
Điện Lực Tân Uyên 13/09/2020 11:00 13:00 khu vực trạm công ty Việt Long Theo yêu cầu khách hàng vệ sinh thí nghiệm TBA định kỳ

Lịch cúp điện Phú Giáo

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Phú Giáo 19/09/2020 8:00 17:00 Khu vực: ấp Cựa Gà xã Tam Lập (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

TRÚC BÌNH

Tin nổi bật