Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 19/8 đến 25/8/2020

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 19/8 đến 25/8/2020.

Điện lực Củ Chi thông báo, từ ngày 19/8 đến 25/8/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
19/8/2020 G39AS665D, G39AS791D, V19IS013D, G39AS259H, G39AS058N, G39AS801N Một phần ấp 2 – xã Phước Vĩnh An Từ 8h30 - 12h30
20/8/2020 V19HS010D, V19HS069D, V19HS958H, V19HS870N, V19HS992L Một phần ấp Hội Thạnh - xã Trung An, và một phần ấp 12 – xã Tân Thạnh Đông Từ 8h30 - 12h30
25/8/2020 H29ES452D, H29ES138D Một phần các ấp: Ấp 6, Ấp 6A, Ấp 6B - xã Bình Mỹ từ 13h30 - 17h30

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH