Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 4/5 - 5/5/2020

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 4/5 - 5/5/2020.

Điện lực Củ Chi thông báo, từ ngày 4/5 - 5/5/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm Thời gian mất điện Lý do mất điện
4/5/2020 Một phần các ấp: Trung Viết, Mũi Côn Tiểu - xã Phước Hiệp, và một phần ấp Bàu Tre 2 -Tân An Hội F39AS987D, F39AS011C Từ 08h30 đến 12h30 Sửa chữa điện
Một phần ấp Xóm Huế - xã Tân An Hội V19AS980C Sửa chữa điện
Một phần các ấp: Ấp Ràng, Ấp Đồn K39BS895C, K39BS627D, K39BS819C Sửa chữa điện
Một phần Khu Phố 2 – Thị Trấn Củ Chi V19BS584D Sửa chữa điện
Một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 1A, Ấp 3 – xã Tân Thạnh Tây, một phần ấp 6 – xã Tân Thạnh Đông G39BS327D, V19IS412D Sửa chữa điện
Một phần ấp Bàu Sim – xã Tân Thông Hội  V19LS721D Sửa chữa điện
Một phần ấp Tiền – xã Tân Thông Hội G39ES549D, G39ES033N Từ 09h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần các ấp: Bến Đò 1, Bấn Đò 2, Ấp Giữa, Phú Lợi, Bàu Hưng Lợi, Giòng Sao, Giòng Cát G39CS978D, G39CS963D, G39CS842D, G39BS017D, G39BS020D, G39BS016D, G39BS015D Sửa chữa điện
Một phần ấp Phước An – xã Phước Thạnh F39BS991C, F39BS751D Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Một phần các ấp: Phú Bình, Phú Trung – xã An Phú K39CS596D Sửa chữa điện
Một phần ấp Tiền– xã Tân Thông Hội V19JS257D Từ 13h00 đến 16h30 Sửa chữa điện
5/5/2020 Một phần ấp Chợ – xã Tân Phú Trung F39AS508C, F39AS028C, F39AS317N Từ 08h30 đến 12h30  
Một phần ấp Đồn – xã Trung Lập Hạ K39BS867C, K39BS380C, K39BS547C, K39BS484D, K39BS282C, K39BS635M  
Một phần ấp Tan Tân – xã Tân An Hội V19NS060D  
Một phần các ấp: Xóm Mới, Gót Chàng – xã An Nhơn Tậy K39AS076D  
Một phần các ấp: Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 6A. Ấp 12 – xã Tân Thạnh Đông, một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 1A – xã Tân Thạnh Tây M19DS010D, M19IS047D, M19IS510D, M19IS048D, M19DS167D, M19DS062D, M19DS061D, M19BS161D Từ 09h00 đến 11h00  
Một phần ấp Bàu Sim – xã Tân Thông Hội V19LS008D Từ 09h00 đến 13h00  
Một phần ấp Phước An – xã Phước Thạnh F39BS696C  
Một phần ấp Bến Đò 1-  xã Tân Phú Trung G39CS933D  
Một phần các ấp: Ấp 6, Ấp 12 – xã Tân Thạnh Đông, một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 1A – xã Tân Thạnh Tây G39BS265D, M19IS097D  
Một phần ấp 1 – xã Phước Vĩnh An V19IS214D Sửa chữa điện
Một phần ấp 5 – xã Tân Thạnh Đông V19HS333D, M19BS298D, M19BS957D Từ 13h00 đến 15h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp 2 – xã Phước Vĩnh An G39AS665D Từ 13h30 đến 17h30 Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

P.V