Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 17/6 - 23/6/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 17/6 - 23/6/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện
17/6/2020 Một phần KP1 và KP2, Thị Trấn Hóc Môn H29CR152D Từ 9h00 đến 11h00
Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm B29CR173D Từ 9h00 đến 10h30
Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm B29CR264D Từ 9h00 đến 10h30
Một phần ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông H39CR049D Từ 10h00 đến 14h00
Một phần ấp Nam Lân, ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm B29LR085D Từ 10h30 đến 11h00
Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm B29CR088D Từ 10h30 đến 12h00
Một phần ấp Thống Nhất 2 và ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì H29JR131D Từ 11h30 đến 12h00
Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn H29HR054D Từ 13h00 đến 13h30
Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Sơn H29GR067D Từ 14h00 đến 14h30
Một phần KP 3, Thị Trấn Hóc Môn H29CR145D Từ 14h00 đến 16h00
18/6/2020 Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm B29LR037D Từ 8h30 đến 11h30
Một phần ấp 5, xã Đông Thạnh C39BR017D Từ 12h00 đến 12h30
19/6/2021 Một phần ấp 4, xã Đông Thạnh N19OR071D Từ 9h00 đến 11h00
Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Sơn C39HR005D Từ 10h30 đến 11h30
Một phần ấp Tân Tiến xã Xuân Thới Đông H39CR065D Từ 13h00 đến 14h00
Một phần ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn và một phần KP7, Thị Trấn Hóc Môn H29CR221D Từ 14h00 đến 16h00
21/6/2020 Một phần ấp Trung Lân và Tiền lân, xã Bà Điểm B29LR047D Từ 9h00 đến 13h00
Mốt phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm B29LR006D Từ 9h00 đến 13h00
Mốt phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm B29MR078D Từ 9h00 đến 13h00
23/6/2020 Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng B29MR073D Từ 9h00 đến 10h00
Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng B29MR096D Từ 10h00 đến 12h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH