Lịch cúp điện Long An từ ngày 27/3 đến 2/4/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 27/3 đến 2/4/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 27/3-2/4/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
27/03/22 7:00:00 17:00:00 Đường Nguyễn Văn Quá thuộc Ấp Cầu Tre, Ấp Bình An - xã Lợi Bình Nhơn
27/03/22 7:30:00 7:45:00 đường nguyễn đại thời, ấp bình an xã lợi bình nhơn tp tân an tỉnh long an
27/03/22 7:30:00 17:00:00 Cụm công nghiệp xã lợi bình nhơn tp tân an
27/03/22 7:30:00 17:00:00 Cụm công nghiệ xã lợi bình nhơn
28/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc tỉnh lộ 827A thuộc Kp An Thuận 2 - phường 7, ấp Bình Nam- xã Bình Tâm, ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
28/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc tỉnh lộ 827A thuộc Kp An Thuận 2 - phường 7, ấp Bình Nam- xã Bình Tâm, ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
29/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim, đường Kinh Tư Vĩnh thuộc Kp An Thuận 1, An Thuận 2 -phường 7, Ấp Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi
29/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim, đường Kinh Tư Vĩnh thuộc Kp An Thuận 1, An Thuận 2 -phường 7, Ấp Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi
29/03/22 7:30:00 9:00:00 TSTLĐoàn Thị Ngọc Mai
29/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim, Hẻm 278 thuộc Kp Bình An 1, Bình An 2 -phường 7
29/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim, Hẻm 278 thuộc Kp Bình An 1, Bình An 2 -phường 7
30/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc QL 1A, Đường Nguyễn Huỳnh Đức thuộc Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu; Kp Thủ Tửu - phường Tân Khánh
30/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc QL 1A, Đường Nguyễn Huỳnh Đức thuộc Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu; Kp Thủ Tửu - phường Tân Khánh
30/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Bình Quân 2 - phường 4; Đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh thuộc Kp Tường Khánh - phường Khánh Hậu
30/03/22 7:30:00 11:30:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Bình Quân 2 - phường 4; Đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh thuộc Kp Tường Khánh - phường Khánh Hậu
30/03/22 7:30:00 16:00:00 Ấp 1,2, ấp Đạo Thạnh và một phần ấp 3, ấp 4 - xã Hướng Thọ Phú
31/03/22 7:30:00 11:30:00 Đường 827A, Nguyễn Văn Ràng, Nguyễn Minh Trường thuộc Kp Bình Đông 4- phường 3, Kp Bình An 1 - phường 7
31/03/22 7:30:00 7:45:00 Đường Nguyễn Văn Cương, Phạm Văn Ngô thuộc Kp Nhơn Cầu, Nhơn Hậu - phường Tân Khánh. 1 phần phường Tân Khánh, Khánh Hậu (Dọc Quốc lộ 1 A )
31/03/22 7:30:00 17:00:00 Đường Nguyễn Văn Cương, Phạm Văn Ngô thuộc Kp Nhơn Cầu, Nhơn Hậu - phường Tân Khánh
29/03/22 9:00:00 10:30:00 TSTL Nguyễn Văn Hải
29/03/22 10:30:00 12:00:00 TSTL Dương Thị Thanh Thúy
28/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc tỉnh lộ 827A, Đường Huỳnh Hoàng Hiển, Nguyễn Thị Lê thuộc Kp Bình An 1 - phường 7, ấp Bình Nam- xã Bình Tâm
28/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc tỉnh lộ 827A, Đường Huỳnh Hiangf Hiển, Nguyễn Thị Lê thuộc Kp Bình An 1 - phường 7, ấp Bình Nam- xã Bình Tâm
29/03/22 13:00:00 14:30:00 TSTL Phan Quốc Dù
29/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
29/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
29/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
30/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh
30/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh
30/03/22 13:00:00 16:00:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh
31/03/22 13:00:00 16:00:00 Đường Cử Luyện, Nguyễn Quang Đại, Hẻm 6 thuộc Kp Bình Phú, Kp Nhơn Phú - Phường 5
29/03/22 14:15:00 15:30:00 TSTL Nguyễn Văn Sơn
29/03/22 15:30:00 17:00:00 TSTL Nguyễn Trác Hải
27/03/22 16:30:00 17:00:00 đường nguyễn đại thời, ấp bình an xã lợi bình nhơn tp tân an tỉnh long an
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
26/03/22 8:30:00 9:10:00 trạm T56/1 Trần Văn Tèo
29/03/22 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Hưng Điền A
26/03/22 9:30:00 10:10:00 trạm T3 TB Hồ Văn Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
26/03/22 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp 1 xã Mỹ Quý Tây và toàn xã Mỹ Quý Đông
30/03/22 8:00:00 9:00:00 ĐBP 865 MQT
30/03/22 9:30:00 11:30:00 1 phần ấp 6 xã Mỹ Qúy Tây
26/03/22 13:00:00 16:00:00 Ấp 1,2 xã Mỹ Quý Đông
30/03/22 13:00:00 16:00:00 1 phần Asp 6 xã Mỹ Quý Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
27/03/22 7:30:00 16:30:00 Công ty CP Đồng Tâm DOTALIA, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
27/03/22 8:00:00 10:00:00 CN DNTN TMSX Tiến Thành
29/03/22 8:00:00 10:00:00 Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Nam Trí
30/03/22 8:00:00 15:00:00 1 phần ấp 6 xã Nhựt Chánh
31/03/22 8:00:00 10:30:00 Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến
29/03/22 8:30:00 15:00:00 1 phần ấp 1 xã Tân Bửu
29/03/22 8:30:00 12:00:00 Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn - Xí nghiệp que hàn điện Khánh Hội
31/03/22 8:30:00 11:30:00 1 phần ấp 1 xã Nhựt Chánh
28/03/22 10:00:00 11:00:00 Cơ Sở Ấp Vịt Thuận Phát 2
31/03/22 11:00:00 13:00:00 Cơ sở nước đá Lý Gia
28/03/22 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú
29/03/22 11:30:00 13:00:00 Công ty Cổ phần SX TM Đồ Mộc Việt Nam
31/03/22 13:00:00 16:00:00 1 phần Khu phố 2 Thị Trấn Bến Lức
27/03/22 13:30:00 16:00:00 Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh
28/03/22 15:00:00 16:30:00 DNTN Cơ Khí 6 Bình
29/03/22 15:00:00 16:30:00 Công ty TNHH TM ĐT Phú Cường
31/03/22 15:00:00 16:30:00 Công ty Cổ Phần Đồng Tâm
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
26/03/22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
29/03/22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình An - huyện Thủ Thừa
26/03/22 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
28/03/22 7:30:00 16:30:00 KDC Năm Sao
31/03/22 7:30:00 11:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
26/03/22 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Đông Thạnh
28/03/22 8:00:00 11:00:00 DNTN May Cao Viên_1
29/03/22 8:00:00 9:00:00 Cơ Sở Gổ Trường Sơn
30/03/22 8:00:00 9:30:00 TB GIẾNG G6 CTY CPLH
30/03/22 8:30:00 9:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
29/03/22 9:30:00 11:30:00 TNHH Út Sáu
30/03/22 10:00:00 11:30:00 TB GIẾNG G5 CTY CPLH
30/03/22 10:00:00 11:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
26/03/22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
28/03/22 13:00:00 16:30:00 Công TY TNHH SANCO
30/03/22 13:00:00 14:30:00 Một phần KDC Long Hậu mở rộng.
30/03/22 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Long An
31/03/22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
29/03/22 13:30:00 16:30:00 Công ty TNHH ĐT&PT Thủy Tinh Pha Lê
30/03/22 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Hậu
30/03/22 15:00:00 16:30:00 Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
26/03/22 7:00:00 18:00:00 một phần xã tân phú, hiệp hòa, đức lập thượng, tân mỹ, hòa khánh đông, tt hậu nghĩa, tt đức hòa
26/03/22 7:00:00 18:00:00 một phần xã tân mỹ, hiệp hòa, an ninh đông, an ninh tây, lộc ginag
27/03/22 12:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa đông
27/03/22 12:00:00 12:30:00 một phần xã Đức hòa Hạ
27/03/22 15:00:00 16:00:00 cty Tân Hưng Lợi
27/03/22 15:00:00 16:00:00 cty hừng đông solar
27/03/22 15:00:00 16:00:00 cơ sở huỳnh vi hùng
27/03/22 16:30:00 17:00:00 một phần xã Đức hòa Hạ

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương