Lịch cúp điện Long An từ ngày 8/8 đến 16/8/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 8/8 đến 16/8/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện  Huyện Tân An

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
11/8/2020 7:30 AM 4:00 PM Đường Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính thuộc Kp Giồng Dinh - phường Khánh Hậu; Ấp Ngãi Lợi B - xã Nhơn Thạnh Trung Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/08/2020 7:30 AM 4:00 PM Đường Lương Văn Chấn, Nguyễn Văn Quá thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 - phường Tân Khánh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/08/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Mỹ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Mỹ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 7:30 AM 4:00 PM Đường Huỳnh Châu Sổ, Phạm Văn Tuấn, Võ Duy Tạo thuộc Kp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6; Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, Ấp Bình An A, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
8/8/2020 8:37 AM 9:25 AM Công Ty TNHH Đóng Tàu Sáu Hoàng ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Chập dây sau CB trạm K/h

Lịch cúp điện Huyện Thủ Thừa

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
09/08/2020 07:30:00 10:30:00 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hiền Đức Khách hàng đề nghị cắt điện
09/08/2020 11:00:00 14:30:00 Trạm xăng dầu Phước Lộc Thọ Khách hàng đề nghị cắt điện
10/08/2020 07:30:00 10:30:00 HKD Nguyễn Thanh Chung Khách hàng đề nghị cắt điện
10/08/2020 11:00:00 14:30:00 HKD Trần Văn Lạc Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp An Hòa 2 - Xã Bình An - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 11:30:00 Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 09:30:00 11:30:00 Một phần KP An Hòa 3 - TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần KP An Hòa 3 - TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:30:00 16:30:00 Một phần KP Nhà Dài - TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:30:00 12:30:00 Một phần Ấp Bà Mía - Xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Đức Hoà

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/08/2020 07:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 12:00:00 một phần xã hựu thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:45:00 cty minh thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:45:00 cty thái phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 09:00:00 cơ sở bá thiện Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:00:00 09:45:00 cty vinh bảo long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:00:00 09:45:00 cty nguyễn việt khởi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:30:00 10:30:00 cty me kong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:45:00 cty hồng khải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:45:00 cty thuận kỳ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:00:00 11:45:00 cty khải phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:00:00 11:45:00 cty sam son Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 14:00:00 cty mia na Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 14:00:00 cty nông nghiệp vàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 14:30:00 cty minh tuấn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty huy thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty duy hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty đồng an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty thế giới nhà Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty nguyễn minh thận Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:45:00 hkd hồng phúc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:45:00 cty liên thuận Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 09:00:00 dntn tới thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:00:00 09:45:00 cơ sở tân phương nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:00:00 09:45:00 cty pimatex Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:15:00 10:15:00 dntn công cần Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:45:00 cơ sở tiến thành phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:45:00 cty hoành chương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:30:00 11:30:00 hkd cao hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:00:00 11:45:00 cơ sở us Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:00:00 11:45:00 cty nhất nhất Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 14:00:00 cơ sở cẩm liên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 14:00:00 cty zhen yuan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 14:30:00 hkd phạm văn mèo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty chí thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty vân nguyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 16:30:00 trường th an ninh tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:30:00 16:30:00 cơ sở kim huê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty đại phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 12:00:00 một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:45:00 cty tecnology Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:45:00 cty Dư Lâm Vina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 09:00:00 nhà nghĩ bảo lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:00:00 09:45:00 cty Sheng Liang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:00:00 09:45:00 cty Cơ sở Quang Trường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:15:00 10:15:00 hkd ánh tuyết Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:45:00 cty Cty Minh Trí Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:45:00 cty Cty saka Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:30:00 11:30:00 cơ sở 368 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:00:00 11:45:00 cty Cty hạnh phúc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 14:00:00 cty Cty TEP Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 14:00:00 cty nhựt tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 14:30:00 trường bướm vàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty Cty hòa bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:15:00 15:15:00 cty apc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 16:30:00 cty nguyễn hồng hạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty thăng long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:30:00 16:30:00 cty hòa phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 07:54:00 08:39:00 cấp nước tt đức hòa bật cb trạm do cháy dây hạ áp
08/08/2020 08:10:00 08:39:00 nhà nghĩ nguyễn thị năm bật cb trạm do cháy dây hạ áp
08/08/2020 08:11:00 08:39:00 một phần xã đức hòa hạ bật cb trạm
08/08/2020 08:39:00 09:00:00 cty vĩnh phú bật cb trạm do cháy dây hạ áp
08/08/2020 15:43:00 17:10:00 cơ sở việt phát đức hòa trùng sự cố rec 102 hòa khánh
08/08/2020 15:43:00 17:10:00 một phần TT Đức Hòa trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:46:00 17:10:00 cty kiến linh cơ trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:47:00 17:10:00 một phần xã hựu thạnh trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:49:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:49:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:49:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:49:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:51:00 17:10:00 cty phúc đại lợi trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:55:00 17:10:00 cty lý gia nguyễn trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 15:57:00 17:10:00 một phần tt đức hòa trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:01:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:01:00 17:10:00 cty bk trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:01:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:01:00 17:10:00 một phần tt đức hòa trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:04:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:16:00 17:10:00 một phần tt đức hòa trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:18:00 17:10:00 một phần xã hựu thạnh trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:18:00 17:10:00 một phần xã hựu thạnh trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:18:00 17:10:00 một phần xã hựu thạnh trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:32:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:32:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:32:00 17:10:00 một phần xã đức hòa đông trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:43:00 17:10:00 một phần tt đức hòa trùng sự cố 102 Hòa Khánh
08/08/2020 16:53:00 18:53:00 SCADA SCADA
08/08/2020 16:54:00 18:54:00 SCADA SCADA
08/08/2020 16:59:00 18:59:00 SCADA SCADA
08/08/2020 16:59:00 17:10:00 một phần xã hoà khánh đông, đức hòa hạ, đức hòa đông, hựu thạnh, tt đức hòa, mỹ hạnh nam trời mưa, gi6ng lốc

Lịch cúp điện Huyện Cần Giuộc

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
11/08/2020 08:00:00 10:00:00 Mọt phần xã Long Phụng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 16:30:00 CTY CÁT TƯỜNG NGUYÊN LA Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
11/08/2020 08:00:00 10:30:00 Một phần xã Phước Lại . Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
11/08/2020 13:00:00 15:30:00 Một phần xã Phước Lại . Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
12/08/2020 08:00:00 10:00:00 CTY XD&PT TÂN BÁCH. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
12/08/2020 10:00:00 13:00:00 NGUYỄN THÀNH NGHĨA - 17/1 - 3x50KVA Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
12/08/2020 14:00:00 15:00:00 CTY NGUYỄN NGỌC AN Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/08/2020 08:00:00 09:00:00 NGUYỄN THANH QUYỀN Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/08/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần xã Phước Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 13:00:00 Một phần xã Phước Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:30:00 10:30:00 NGUYỄN VĂN ÚT Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/08/2020 11:00:00 12:00:00 Một phần xã Tân Tập Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/08/2020 13:00:00 15:00:00 VÕ TẤN CANG Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/08/2020 15:30:00 16:30:00 Một phần KTĐC Long Phú Thị Trấn Cần Giuộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/08/2020 08:00:00 09:00:00 CS NGUYỄN VĂN CHÂU Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/08/2020 08:00:00 10:00:00 CTY ĐÔNG DƯƠNG - Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/08/2020 10:30:00 11:30:00 CTY NAM LONG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 13:00:00 14:00:00 CCTY HẠ TẦNG HÒA BÌNH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 14:00:00 15:00:00 NXXS lô H.05B Cty CP Long Hậu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Lịch cúp điện Huyện Mộc Hóa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
8/8/2020 12:30 PM 1:50 PM Xã Tuyên Thạnh, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, một phần xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, một phần huyện Tân Hưng Do rắn bò tại trạm Võ Thị Bé Bảy, gây đứt chì LBFCO nhánh rẻ Võ Thị Bé Bảy
8/8/2020 2:18 PM 2:40 PM Một phần phường 1, phường 2, thị xã Kiến Tường. Sự cố rắn bò lên trạm Lê Văn Bình đứt chì LBFCO đấu nối tại trụ 8A Nr Bắc Hòa

Lịch cúp điện Huyện Bến Lức

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
08/08/2020 05:00:00 07:00:00 Một phần xã Lương Bình - huyện Bến Lức Sự cố thiết bị khách hàng
08/08/2020 05:00:00 07:00:00 Một phần xã Lương Bình - huyện Bến Lức Sự cố thiết bị khách hàng
08/08/2020 08:00:00 10:00:00 1 phần Khu phố 3 Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 08:00:00 16:00:00 Công ty CP Bao Bì Nhựa Sen Việt Khách hàng đề nghị cắt điện
09/08/2020 08:00:00 12:00:00 Cty TNHH SX- TM Sơn Thế Hệ Mới Khách hàng đề nghị cắt điện
09/08/2020 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH TM Huê Long Khách hàng đề nghị cắt điện
12/08/2020 08:00:00 16:30:00 Cty TNHH Trường Phước Long An Khách hàng đề nghị cắt điện
13/08/2020 08:00:00 11:00:00 Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên (Trạm 2) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 16:00:00 CN Công Ty TNHH SX - DV - TM - XD Đạt Quang Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 08:00:00 09:00:00 Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Dệt Tân Á Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 08:00:00 11:00:00 Công Ty Cổ Phần Long Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 09:30:00 10:30:00 Công ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế (Công ty Minh Ngọc- T47 NR Gò đen - Bình Chánh) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 11:00:00 12:00:00 Cty TNHH SX&XD Đông Á Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phan Vũ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 12:10:00 13:00:00 Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Long (TBA 630kVA) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 14:00:00 15:00:00 Công ty TNHH SX TM Cơ khí Chính xác Tân Vinh (Công ty Tân Vinh - T59 3 mạch) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 15:00:00 16:30:00 Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Hòa (DNTN Hoà Mậu - T24B GĐ-BC) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 05:01:00 06:43:00 SCADA SCADA
08/08/2020 05:01:00 06:43:00 một phần xã hựu thạnh, đức hòa hạ cắt điện theo đề nghị của công ty tân đức xử lý trụ trung thế nghiêng, có nguy cơ gây sự cố lưới điện

Lịch cúp điện Huyện Cần Đước

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
09/08/2020 08:00:00 13:00:00 1 phần Đường số 9 KCN Thuận Đạo mở rộng Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 09:00:00 12:00:00 Cty Giấy Tân Phước Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 09:00:00 11:00:00 1 phần ấp 3, 6, xã Tân Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 16:30:00 Lê Công Được Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 14:00:00 16:00:00 1 phần ấp 4, 5, xã Long Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 11:00:00 1 phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 16:00:00 1 phần ấp 2, 3, 4, xã Long Khê; ấp Cầu Xây, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12/08/2020 14:00:00 16:00:00 1 phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:30:00 17:00:00 1 phần ấp 1A, 5, xã Long Sơn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/08/2020 09:00:00 11:00:00 1 phần ấp Ao Gòn, Nhà Thờ, Xóm Mới, xã Tân Lân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:00:00 16:00:00 1 phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 08:00:00 12:00:00 1 phần ấp Đông, ấp Trung, Ông Rèn, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/08/2020 14:00:00 16:00:00 1 phần ấp 6, 7, xã Phước Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Tân Thạnh

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
12/08/2020 06:30:00 07:00:00 xã Tân Ninh, ấp 3 xã Tân Lập, ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12/08/2020 07:30:00 16:00:00 NR ấp 5 Tân Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12/08/2020 07:30:00 16:00:00 TBĐ Tân Lập 1 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12/08/2020 07:30:00 16:00:00 TBA CDC 7000 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12/08/2020 08:00:00 11:30:00 Ấp Kinh Tè xã Tân Ninh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:30:00 17:00:00 xã Tân Ninh, ấp 3 xã Tân Lập, ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
08/08/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần ấp Bình Hoà xã Bình Lãng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 09:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1+2 xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:30:00 08:20:00 TSTL Võ Thành Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 11:00:00 HNT Phan Thị Bảy Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 08:30:00 09:20:00 TSTL Võ Giang Huyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:30:00 10:20:00 TSTL Lưu Văn Thông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:30:00 11:20:00 TSTL Nguyễn Thị Kim Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 13:00:00 13:50:00 TSTL Lê Hồng Nghĩ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:00:00 14:50:00 TSTL Huỳnh Công Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:50:00 TSTL Nguyễn Hoàng Anh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:30:00 08:20:00 TSTL Trần Thanh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:30:00 09:20:00 TSTL Phạm Công Hiền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:30:00 10:20:00 TSTL Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:30:00 11:20:00 TSTL Nguyễn Văn Khuôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:50:00 TSTL Trần Tiến Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:00:00 14:50:00 TSTL Nguyễn Văn Non Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:50:00 TSTL Đổ văn Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:30:00 08:20:00 TSTL Lê văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:30:00 09:20:00 TSTL Nguyễn Ngọc Phụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:30:00 10:20:00 TSTL Lê Văn Biên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:30:00 11:20:00 TSTL Lê Văn Ải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:50:00 TSTL Nguyễn Văn On Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:00:00 14:50:00 TSTL Lê Văn Mừng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:50:00 TSTL Lê Quốc Khởi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 07:20:00 08:20:00 TSTL Nguyễn Khắc Vượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 08:30:00 09:20:00 TSTL Lê Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 09:30:00 10:20:00 TSTL Trần Văn Nẩm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 10:30:00 11:20:00 TSTL Võ Văn Luyến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 13:00:00 13:50:00 TSTL Mai Bá Đẩm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 14:00:00 14:50:00 TSTL Nguyễn Tấn Núi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 15:00:00 15:50:00 TSTL Mai Bá Găng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Thạnh Hóa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
11/8/2020 9:00 AM 11:00 AM Ấp Voi Đình - xã Thủy Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 10:06 AM 12:06 PM SCADA SCADA

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Hưng

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
11/8/2020 9:00 AM 10:00 AM Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 3:00 PM 4:00 PM Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 2:00 PM 4:00 PM Một phần ấp Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
08/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Phú Tây B xã Thanh Phú Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
08/08/2020 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Bùi Anh Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Thị Kim Huệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Văn Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Tấn Đắt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trương Huỳnh Năng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trương Văn Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Thị Mén Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Ngọc Lâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Văn Bảy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Châu Thanh Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Đoàn Thị Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Trương Tấn Lực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Hùng Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Văn Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Trương Minh Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Đoàn Công Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Đỗ Tấn Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Nguyễn Thị Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Nguyễn Văn Hưởng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Nguyễn Văn Hiệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Đoàn Công Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Phạm Thị Thu Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Trương Đình Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Đinh Văn Lập Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Trần Tuấn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Đỗ Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Huỳnh Đang Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Võ Ngọc Lượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Tuấn Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Trần Thái Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Trần Văn Đực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Trương Thị Bạch Lan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Lê Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Văn Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Đoàn Thanh Hà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Ông Điểm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Nguyễn Văn Tiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Trần Ngọc Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Phạm Minh Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Nguyễn Ngọc Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trương Huỳnh Năng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trương Đình Quyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Nguyễn Văn Nông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Hà Thị Tiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Ngọt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Chiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Ngọc Toàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Trương Bữu Nhành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Phan Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Lê Đắc Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Ngọc Nhi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Lưu Thị Kim Liên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Lê Đắc Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Trần Ngọc Trai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Hữu Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Văn Phúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Đỗ Phúc Các Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Thị Lan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Ông Hậu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Huỳnh Thị Sâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Trần Văn Thu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Võ Văn Hữu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Văn Bảy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Phan Văn Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Đỗ Tường Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Ông Trị Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trần Thành Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Trọng Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Phan Thị Sáu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trần Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Minh Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Trần Văn Kim Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Đỗ Tường Danh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Phạm Văn Nhu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Trần Hữu Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Nguyễn Văn Hiền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Nguyễn Văn Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Đỗ Văn Tiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Đỗ Tấn Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Trần Hữu Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Trương Đình Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Huỳnh Văn Thân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Nguyễn Thành Nhơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Phan Văn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Ngô Ngọc Xường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:00:00 14:00:00 Hộ Võ Văn Trí Khách hàng đề nghị cắt điện
11/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Hoàng Khải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Văn Điều Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Hữu Quyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Phan Kim Trụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Lưu Văn Hổ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Minh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Cao Văn Cư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Lê Thị Thúy An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Phan Văn Ngô Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Trần Thị Trang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Lê Văn Cành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Võ Hồng Quân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Hùynh Văn Thô Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Nguyễn Tấn Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Huỳnh Văn Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Nguyễn Văn Hổ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trần Thanh Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Nguyễn Thị Phương Trang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trương Văn Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Đặng Văn Hiểu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Trương Đình Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Đỗ Tấn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Hoàng Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Đỗ Văn Hoài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Đoàn Văn Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Phan Thanh Nhã Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Trần Mỹ Luật Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Trần Văn Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Tấn Luyến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Thị Hà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Tấn Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Thế Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Kim Hoàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Phan Thị Phu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Thành Xương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Phạm Văn Nghề Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Phạm Thị Triệu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Ngọc Tạo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Huỳnh Văn Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Lê Mộng Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Lê Thị Lài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Phạm Thị Vui Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trần Văn Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Thị Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Huỳnh Văn Bốn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Ngọc Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Phan Thị Thùy Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Dương Thị Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Văn Hồng Thái Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Ngọc Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:00:00 15:00:00 Hộ Phạm Thị Thúy Liễu Khách hàng đề nghị cắt điện
12/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Phạm Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Lê Thị Kim Duyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Lê Văn Tư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Võ Thị Trúc Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Huỳnh Thị Út Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Nguyễn Văn Viền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Nguyễn Hữu Cang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Lê Văn On Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Trương Đình Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Lê Văn Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Văn Quận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Thị Thu Nguyệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Trung Lực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Trương Đình Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Phan Tấn Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Thị Ngọc Sương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Lại Hoàng Vân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Đinh Nguyễn Thanh Triết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Văn Lang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Phan Trọng Nhơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Lại Văn Tố Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Lê Ngọc Tảo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Huỳnh Thanh Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Phan Văn Loan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Lê Văn Phú Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Bùi Văn Trị Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trần Thị Xuân Thanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Huỳnh Thế Du Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Hà Huy Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Lê Thanh Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Trần Thị Ngọc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Hoàng Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Phạm Minh Tiền Tuyến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Hà Huy Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Phan Văn Bền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Đình Luyện Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Văn Chử Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Trương Văn Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Văn Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Lê Văn Trước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Lê Thị Kim Duyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Huỳnh Ngọc Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Lê Kim Thoa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Trần Văn Bửu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Văn Nhung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Hữu Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Võ Thị Kim Hương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Trương Thị Tiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Trần Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Văn Nhung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Nguyễn Văn Diệu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Trần Hoàng Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Lê Ngọc Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Huỳnh Duy Hưởng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 07:20:00 07:50:00 Hộ Lê Vĩnh Ẩn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Lê Minh Nhựt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Trương Văn An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Lê Ngọc Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Nguyễn Văn Sỉ 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:00:00 08:30:00 Hộ Ngô Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Nguyễn Văn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Hồ Thị Bé Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Phan Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Phạm Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 08:40:00 09:10:00 Hộ Lê Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Nguyễn Ngọc Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Hà Văn Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Phan Thanh Vân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Phan Văn Cang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 09:20:00 09:50:00 Hộ Phan Văn Trụ 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Lê Văn Các Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Ngô Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Phan Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Huỳnh Thanh Tấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:00:00 10:30:00 Hộ Nguyễn Thành Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Nguyễn Văn Bé Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Trương Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Huỳnh Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:40:00 11:10:00 Hộ Phan Thị Kim Vân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:40:00 11:10:00 HộNguyễn Thị Tranh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Hùng Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Hồ Ngọc Xem Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Nguyễn Văn Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Phan Thanh Nhàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 11:20:00 11:50:00 Hộ Phan Văn Trụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Võ Huy Hoàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Hồ Ngọc Xem Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Hồ Ngọc Hầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Phan Hùng Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:00:00 13:30:00 Hộ Lượng Kiểm Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Trần Văn Vạn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Lê Văn Tất Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Phan Vĩnh Phúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Phan Trọng Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 13:40:00 14:10:00 Hộ Võ Hoàng Ân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Phạm Thị Gấm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Lê Văn Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 14:20:00 14:50:00 Hộ Nguyễn Văn Chính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Ngọc Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Cao Sỉ Tấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Út Hiều Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Văn Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:00:00 15:30:00 Hộ Nguyễn Văn Chính Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Ngọc Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Thành Thật Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Văn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Nguyễn Văn Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 15:40:00 16:10:00 Hộ Lê Quang Ngọc Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Lê Thị Bích Thủy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Nguyễn Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ Bùi Công Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 16:20:00 16:50:00 Hộ LLê Vĩnh Trình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

PHƯỢNG LÊ