Lịch cúp điện Long An từ ngày 9/1 đến 15/1/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 9/1 đến 15/1/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 9/1/-15/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
09-01-22 7:00:00 17:00:00 Toàn bộ phường Tân Khánh, Khánh Hậu; Kp Bình Quân 2 - phường 4; Ấp Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn
09-01-22 7:00:00 17:00:00 Kp Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2 Kp Bình Quân 1 - phường 4; Kp Xuân Hòa 2- phường 6
13-01-22 7:00:00 16:00:00 Đường Huỳnh Ngọc Mai và một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc Ấp 4 - xã Hướng Thọ Phú
10-01-22 7:30:00 10:00:00 Đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm thuộc Kp Nhơn Hòa 2- phường 5; Ấp Bình Trung - xã Lợi Bình Nhơn
12-01-22 7:30:00 16:30:00 Đường Mai Bá Hương, Huỳnh Thị Đức, Quách Văn Tuấn thuộc Kp Thọ Cang - phường 5
11-01-22 8:30:00 11:30:00 Đường Nguyễn Thị Chữ, Phan Đông Sơ thuộc Ấp 4, Ấp Bình Nam- xã Bình Tâm
10-01-22 9:30:00 11:30:00 TBA TSTL Lê Văn Lưu
11-01-22 13:30:00 16:00:00 Đường Lê Văn Kiệt, khu tái định cư Đông Tâm thuộc Kp Bình Cư 3 - phường 6
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
10-01-22 8:30:00 9:10:00 Một phần khu phố Bàu Sậy - Thị Trấn Vĩnh Hưng
11-01-22 9:00:00 9:40:00 Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị
11-01-22 10:30:00 11:10:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung
10-01-22 13:30:00 14:10:00 Một phần ấp Thái Vĩnh - xã Thái Trị
11-01-22 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
11-01-22 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3 xã Long Hòa
11-01-22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông
12-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 1, 2 xã Phước Đông
12-01-22 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 2 xã Tân Trạch và một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ
10-01-22 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2B xã Tân Ân và một phần ấp 5 xã Phước Tuy
10-01-22 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2B xã Tân Ân và một phần ấp 5 xã Phước Tuy
13-01-22 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ
11-01-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5 xã Long Hòa và một phần ấp Xoài Đôi xã Long Trạch
11-01-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5 xã Long Hòa và một phần ấp Xoài Đôi xã Long Trạch
12-01-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Đồng Tâm xã Long Trạch
12-01-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Đồng Tâm xã Long Trạch
10-01-22 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tuy
12-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ, ấp Đông, xã Long Hựu Đông
12-01-22 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp 1, 2 xã Long Khê
11-01-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Hòa và một phần ấp 2 xã Tân Trạch
13-01-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Phước Đông
10-01-22 15:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tuy
12-01-22 16:00:00 16:30:00 Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D8- 1250 kVA)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
11-01-22 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Bào Vuông, xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
11-01-22 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Bào Vuông, xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
12-01-22 8:00:00 15:00:00 Kinh Ranh – ấp Lò Đường xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
11-01-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh, TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
12-01-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa
11-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
12-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
09-01-22 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Tân Tập
09-01-22 7:30:00 16:30:00 CTY SAMETEX
10-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
11-01-22 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
12-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Hậu
12-01-22 8:00:00 9:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
13-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
12-01-22 9:20:00 10:20:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
12-01-22 10:30:00 11:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
10-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
10-01-22 13:00:00 16:00:00 Toàn bộ KCD Long Hậu mở rộng
12-01-22 13:00:00 14:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
12-01-22 14:20:00 15:20:00 Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Lâm
12-01-22 15:23:00 16:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
12-01-22 8:00:00 14:30:00 Một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh
11-01-22 15:00:00 16:30:00 xã Vĩnh Châu A
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
11-01-22 8:00:00 11:30:00 Ấp Nước Trong, Ấp Voi Đình - xả Thủy Đông
13-01-22 8:00:00 15:00:00 Ấp Thạnh Lập - xả Thạnh Phú và một phần Ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
09-01-22 8:00:00 12:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc
10-01-22 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa đông
10-01-22 8:00:00 12:00:00 một phần tt hậu nghĩa
11-01-22 8:00:00 16:00:00 một phần xã hòa khánh đông
12-01-22 8:00:00 15:00:00 một phần xã tân mỹ
13-01-22 8:00:00 15:00:00 một phần xã hòa khánh tây
09-01-22 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa đông
09-01-22 13:00:00 16:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
10-01-22 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 5 xã Hoà Phú
10-01-22 7:30:00 11:00:00 Hộ Cắt 3FCO Nhánh rẽ NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ PHƯỚC TÂN HƯNG -Tuyến 473TV
12-01-22 7:30:00 8:00:00 Một phần Ấp 6, xã Hiệp Thạnh
12-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN TẤN TOÀN 2
10-01-22 8:10:00 8:40:00 Một phần ấp 5 xã Hoà Phú
12-01-22 8:10:00 8:40:00 Một phần Ấp 5, xã Hiệp Thạnh
12-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN TẤN TOÀN
10-01-22 8:50:00 9:20:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
12-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI VĂN CHÀ
12-01-22 8:50:00 9:10:00 Một phần Ấp 5, xã Hiệp Thạnh
10-01-22 9:30:00 10:00:00 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công
12-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
12-01-22 9:30:00 10:00:00 Một phần Ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị
10-01-22 10:10:00 10:40:00 Một phần Ấp 3 Vĩnh Công
12-01-22 10:10:00 10:40:00 Một phần Ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị
12-01-22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN TƯỞNG
10-01-22 10:50:00 11:20:00 Một phần Ấp 2 xã Phước Tân Hưng
12-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN MINH TUẤN 1
12-01-22 10:50:00 11:20:00 Một phần Ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị
10-01-22 13:00:00 16:00:00 Hộ Cắt 3FCO Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRỊNH QUANG GIA -Tuyến 471TV
10-01-22 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Cầu Kinh xã An Lục Long
12-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HẢI
12-01-22 13:00:00 13:30:00 Một phần Ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị
10-01-22 13:40:00 14:10:00 Một phần ấp Cầu Kinh xã An Lục Long
12-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHẠM TẤN DŨNG
12-01-22 13:40:00 14:10:00 Một phần Ấp 3, xã An Lục Long
10-01-22 14:20:00 14:50:00 Một phần ấp Cầu Kinh xã An Lục Long
12-01-22 14:20:00 14:50:00 Một phần Ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long
12-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHẠM NGỌC TƯƠNG
10-01-22 15:00:00 15:30:00 Một phần ấp Mỹ Xuân xã Dương Xuân Hội
12-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VĂN NGỌC CHƠN
12-01-22 15:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ
12-01-22 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VÕ THÀNH TÀI

MAI UYÊN