Lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online CHÍNH THỨC của học sinh lớp 12

Các bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong khoảng thời gian như trên. 

Hiện tại, học sinh 2k6 đang được thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi từ 24/4 đến hết 28/4/2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các trường sẽ tiến hành rà soát, cập nhật thông tin của học sinh lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành, gồm: Thông tin cá nhân học sinh (hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 23/4); thông tin kết quả học tập của học sinh (hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 31/5). Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4.

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi. Tài khoản là số căn cước công dân, hoặc chứng minh nhân dân, hoặc mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp.

Đối với thí sinh không có căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ mã số định danh, hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trong trường hợp không có căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ mã số định danh, hoặc số hộ chiếu, hệ thống Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Một số lưu ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

- Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ mã số định danh/ số hộ chiếu chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

- Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định.

Đông