Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 CHÍNH THỨC

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 được tổ chức từ ngày 26-29/6.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/6 và thêm một ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

Cụ thể:

- Ngày 26/6/2024: Làm thủ tục dự thi;

- Ngày 27, 28/6/2024: Tổ chức coi thi;

- Ngày 29/6/2024: Dự phòng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 17/7/2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho tất cả các địa phương.

Sáng nay,  Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố chi tiết đề minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tất cả các môn. Để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới nên trong đề thi có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về cấu trúc, định dạng và mức độ phân hóa: Đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; phù hợp với các mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Về nội dung: Đề thi bảo đảm khoa học, chính xác theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông 2006; có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao. Ngoài ra, trong các đề thi có những câu hỏi nhằm giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, xã hội, được xây dựng tiệm cận theo định hướng đánh giá năng lực người học giúp đánh giá được năng lực thí sinh một cách công bằng và chính xác. Ngoài ra, trong các đề thi có những câu hỏi nhằm giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, xã hội, được xây dựng tiệm cận theo định hướng đánh giá năng lực người học giúp đánh giá được năng lực thí sinh một cách công bằng và chính xác.

Về dạng thức câu hỏi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, đề thi được xây dựng theo hướng khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo, hạn chế văn mẫu. 14 môn còn lại thi trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn A hoặc B, C, D. Đề thi tham khảo là tài liệu cho giáo viên và học sinh tổ chức ôn tập để chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Huỳnh Đức - Design: Minh Trang

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán

Cấu trúc đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán cơ bản giữ ổn định như năm 2023.

Đọc nhiều nhất