Manulife Việt Nam báo lãi kỷ lục hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2022

Năm 2022, Manulife Việt Nam mang về 26.322 tỷ đồng doanh thu và 2.652 tỷ đồng lãi ròng. Trong đó, doanh nghiệp đã chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 15.300 tỷ đồng. Trước đó, công ty này lỗ trước thuế hơn 5.927 tỷ đồng trong năm 2021.

Công ty TNHH Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2022 với kết quả kinh doanh khả quan cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể, trong năm vừa qua, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam đạt hơn 26.322 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021.

Trong đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 18.580 tỷ đồng, giảm hơn 33%. Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm là gần 15.379 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2021, chi phí hoa hồng bảo hiểm chiếm 3.191 tỷ đồng, giảm 5%... Sau khi trừ các loại chi phí, doanh nghiệp này lãi gộp hơn 7.742 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bảo hiểm.

Trong năm vừa qua, doanh thu hoạt động tài chính của ông lớn ngành bảo hiểm này đạt hơn 4.820 tỷ đồng, giảm 5% so với năm ngoái. Chi phí hoạt động tài chính chiếm 2.366 tỷ đồng, chi phí bán hàng 5.912 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2.984 tỷ đồng, theo Zing.

Nhờ vậy, Manulife Việt Nam lãi sau thuế kỷ lục hơn 2.562 tỷ đồng, trong khi đó, năm 2021, doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận khoản lỗ 4.741 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt gần 106.379 tỷ đồng, tăng 14,4% so với hồi đầu năm. Với con số trên, quy mô tài sản của Manulife Việt Nam tương đương một ngân hàng tầm trung trong nước.

Các khoản đầu tư ngắn hạn Manulife Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp rưỡi, đạt hơn 21.998 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư vào cổ phiếu là hơn 7.875 tỷ đồng, tăng thêm 2.065 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngắn hạn tăng thêm hơn 5.242 tỷ đồng lên mức 11.769 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2022, Manulife Việt Nam đã rót hơn 1.500 tỷ đồng vào đầu tư ngắn hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong khi hồi đầu năm chỉ là gần 686 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư dài hạn tính đến thời điểm 31/12/2022 đạt 62.752 tỷ đồng, tăng 16,7%. Trong đó, trái phiếu chính phủ và trái phiếu do chính phủ bảo lãnh là gần 60.681 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng đạt 1.992 tỷ đồng.

Như vậy, phần lớn tài sản của Manulife Việt Nam nằm dưới dạng trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Trong đó, riêng tiền gửi ngân hàng đạt 13.761 tỷ đồng, chiếm gần 13% tổng tài sản.

Trong năm qua, vốn điều lệ của Manulife Việt Nam giữ nguyên ở mức 22.220 tỷ đồng và tiếp tục là công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Do các khoản lỗ trong các năm trước đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này hiện chỉ ở mức 16.947 tỷ đồng, thấp hơn giá trị của vốn điều lệ.

Manulife Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam. Hiện 100% vốn của của Manulife Việt Nam thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Manulife (trụ sở tại Canada).

Công ty này cho biết đang phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng với mạng lưới 80 văn phòng trên khắp cả nước. Trong thời gian gần đây, Manulife Việt Nam liên tục dẫn đầu thị trường về doanh thu và thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ.

(Tổng hợp)

AN LY