ngày 9/2/2024 tại Bệnh viện Phổi Trung ương - các bài viết về ngày 9/2/2024 tại Bệnh viện Phổi Trung ương, tin tức ngày 9/2/2024 tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Ghép thành công 2 lá phổi cho bệnh nhân 21 tuổi

Ghép thành công 2 lá phổi cho bệnh nhân 21 tuổi

Một bệnh nhân nữ, 21 tuổi, vừa được ghép 2 lá phổi thành công ngày 9/2/2024 tại Bệnh viện...