Nghiên cứu đưa môn "Hà Nội học" vào giảng dạy tại các nhà trường

Hà Nội sẽ hoàn thiện tài liệu và nghiên cứu đưa nội dung môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy tại các nhà trường.

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

Theo đó, kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người dân Thủ đô đều hiểu biết, tự hào, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc.

Tập trung xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; làm căn cứ để các cấp, các ban, ngành xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thực hiện đảm bảo thống nhất việc triển khai các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với các tiêu chí cụ thể của từng ngành, từng đơn vị.

Lựa chọn các nội dung nhiệm vụ đã triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa để tiếp tục ưu tiên đầu tư: xây dựng mô hình mẫu, điển hình theo từng nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị nhằm phát huy lợi thế sẵn có của từng đơn vị, địa phương. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng vinh danh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị đề ra.

Phấn đấu xây dựng TP.Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Theo đó, xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường văn hóa học đường. Trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, UBND TP.Hà Nội yêu cầu hoàn thiện tài liệu và nghiên cứu đưa nội dung môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy tại các nhà trường, thực hiện tiêu chí Trường học hạnh phúc.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, linh hoạt việc lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoại khóa phù hợp với độ tuổi, cấp học; nhân rộng những mô hình "Trường học hạnh phúc" để tạo nên những ngôi trường có môi trường học tập thực sự an toàn, văn hóa góp phần giáo dục hình thành hệ giá trị tốt đẹp cho học sinh…

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh còn bao gồm xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Thanh Mai/Tổng hợp

Ngày hôn lễ, sắp trao nhẫn cưới thì một người đàn bà điên đầu bù tóc rối xuất hiện: Câu gào thét lật tẩy âm mưu của chú rể (P3)

Ngày hôn lễ, sắp trao nhẫn cưới thì một người đàn bà điên đầu bù tóc rối xuất hiện: Câu gào thét lật tẩy âm mưu của chú rể (P3)

Tôi ám ảnh mỗi khi thấy bông hoa hồng trắng hay món quà đặt trước cổng. Bởi tôi thừa biết người gửi là ai.