nhà chùa giữ tro cốt - các bài viết về nhà chùa giữ tro cốt, tin tức nhà chùa giữ tro cốt
Đại diện chùa Kỳ Quang 2: 'Mong mọi người thông cảm cho quý thầy thời gian để sửa chữa”

Đại diện chùa Kỳ Quang 2: "Mong mọi người thông cảm cho quý thầy thời gian để sửa chữa”

Sư thầy chùa Kỳ Quang 2 cho biết cho biết sẽ sắp xếp các hũ tro cốt này ra không gian rộng hơn...