Nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng đã được kiểm soát

hiện

Tại diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng 2020 (Vietnam Banking Forum 2020) với chủ đề “Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu : Kết quả và khuyến nghị chính sách” tổ chức hôm nay (30/9), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã báo cáo về Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, theo Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh. Ảnh: TBKTSG
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh. Ảnh: TBKTSG

Về kết quả đạt được, theo ông, khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng và xử lý nợ xấu được hoàn thiện phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Thứ hai, sự ổn định, an toàn của hệ thống được giữ vững. Quy mô, năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành được nâng cao, mở rộng, phù hợp thông lệ quốc tế. Đồng thời, tính minh bạch trong hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng từng bước được cải thiện. 

Thứ ba, chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm. Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Thứ tư, việc triển khai Basel II tiếp tục được tập trung thực hiện để đáp ứng các thông lệ quốc tế về an toàn vốn.

Phó Thống đốc nhấn mạnh tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các tổ chức tín dụng đã được xử lý một bước quan trọng, tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối ngân hàng về cơ bản được kiểm soát…

Cuối cùng, công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trên thị trường tiền tệ và lĩnh vực ngân hàng, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh tài chính - tiền tệ.

“Ông lớn” ngân hàng khó theo chuẩn Basel II

Ông Trần Đăng Phi, Phó chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, cho biết vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. 

Đó là việc nâng cao năng lực tài chính, thông qua tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel II của một số tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại Nhà nước còn khó khăn. Tiến độ xử lý, cơ cấu lại đối với một số tổ chức tín dụng phi nhân hàng có chủ sở hữu/cổ đông lớn là các tập đoàn/ tổng công ty nhà nước còn chậm, phụ thuộc vào phương án cơ cấu lại tổng thể của tập đoàn/tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, việc xử lý, thu hồi nợ và tài sản bảo đảm (TSBĐ) của một số tổ chức tín dụng còn khó khăn, trong trường hợp TSBĐ cho các khoản nợ bị kê biên, liên quan đến các vụ án, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Một số ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền thu giữ TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42, thực hiện quyền áp dụng thứ tự ưu tiên thanh toán nghĩa vụ về thuế khi xử lý TSBĐ và nộp án phí theo bản án, quyết định của tòa án các cấp…

Ông Phi cho rằng sự bùng phát của dịch COVID-19 trong các tháng đầu năm đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến an toàn hoạt động ngân hàng, cũng như kết quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu toàn ngành ngân hàng trong giai đoạn 2016-2020.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp đề xuất Chính phủ các giải pháp để giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về cơ chế, cũng như trong thực tế áp dụng Nghị quyết 42.

Đồng thời, xem xét, nghiên cứu việc luật hóa xử lý nợ xấu, nhằm quy định cụ thể về việc xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ, nâng cao vai trò, năng lực của VAMC và tạo động lực cho các ngân hàng xử lý nợ xấu đạt hiệu quả.

QUỐC MINH