Những trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình.

Trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 27/1, ông Hầu A Lềnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác này là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là công tác nhân sự. Vì vậy nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ.

Những trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng

Tháng 10/2018, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự, sau đó Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự.

Tháng 12/2019, Hội nghị Trung ương 9 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung gương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII” - ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình. Các nhân sự được giới thiệu ra Đại hội đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Ông Hầu A Lềnh cũng thông tin về trường hợp "đặc biệt" cũng được bàn hết sức kỹ lượng. Điểm đặc biệt là về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín tham gia nên Ban Chấp hành Trung ương thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội. Nếu được Đại hội tín bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm tiếp tục cống hiến cho đất nước.

“Số lượng trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII  sẽ có báo cáo cụ thể với Đại hội” – ông Hầu A Lềnh cho biết.

Hiện tại số lượng cụ thể của các chức danh và Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố mà đang trong đề án trình Đại hội.

Thanh Mai

20 nữ cảnh sát giao thông dẫn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

20 nữ cảnh sát giao thông dẫn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

Hàng ngày, các nữ cảnh sát giao thông thức dậy lúc 5h sáng, ăn sáng gần cơ quan, tập trung đội hình, nghe phổ biến nội dung làm việc của cả ngày.