PGBank rút kế hoạch sáp nhập sau 2 lần thất bại

Sau khi hủy hợp đồng sáp nhập với HDBank, ngân hàng cho vay PGBank không có kế hoạch tìm kiếm đối tác khác và sẽ hoạt động độc lập, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Định cho biết.

“Trong sáu năm qua, PGBank đã lên kế hoạch hợp nhất với VietinBank và HDBank, nhưng cả hai thương vụ đều không thành công, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng”.

“Vì vậy, ban giám đốc hiện đặt mục tiêu phát triển ngân hàng như một thực thể độc lập,” ông nói tại cuộc họp đại hội đồng thường niên vào ngày 30/3.

Các cổ đông đã thông qua việc hủy bỏ phương án sáp nhập, tuy nhiên việc hủy bỏ này chưa được Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Đề xuất của PGBank về việc sáp nhập với VietinBank đã đã không thành công  vào năm 2014 sau hai năm đàm phán.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 46% trong năm nay, lên 103 tỷ đồng (13,4 triệu USD).

Theo Giám đốc điều hành, ông Nguyễn Phi Hùng, lợi nhuận quý I năm nay tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, lên 80 tỷ đồng.

PV