Quy định mới về tách thửa đất ở Đồng Nai: Bỏ bản vẽ cũ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, bỏ bản vẽ cũ.

Cụ thể, đối với loại đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 (tính luôn cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa).

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 5m; Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m phải lớn hơn hoặc bàng 4m.

Đất ở tại nông thôn diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 80m2 (không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình chưa thu hồi đất).

Đối với loại đất nông nghiệp quy định rõ thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (tính luôn cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m2. Diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định đối với diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 hoặc 80m2 tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tối thiểu được tách thửa
Đô thị 60m2
Nông Thôn 80m2
Đất nông nghiệp ở đô thị 500m2
Đất nông nghiệp ở nông thôn 1000m2

Quyết định mới cũng đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời quy định rõ UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, theo CafeLand.

Thay đổi là tin vui với nhiều người dân vì hơn 2 năm qua, bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hai quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Đồng Nai sẽ áp dụng quy định tách thửa mới vào ngày 1/7/2020.
Đồng Nai sẽ áp dụng quy định tách thửa mới vào ngày 1/7/2020.

Đối với các hồ sơ đang tồn động, Điều 6 của Quyết định quy định:

Đối với các trường hợp được Văn phòng Đăng ký Đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai - Chi nhánh tại cấp huyện duyệt đơn tách thửa phù hợp với quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa của UBND tỉnh, đã lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và được công chứng, chứng thực của cơ quan thẩm quyền trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động theo quy định, trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất ở.

Trường hợp UBND cấp huyện đã cho phép tách thửa theo quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 thì tiếp tục giải quyết tách thửa, cấp Giấy chứng nhận theo văn bản đã chấp thuận.

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Nai: Căn cứ: 03/2018/QĐ-UBND
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Nai: Căn cứ: 03/2018/QĐ-UBND

THUẬN TIỆN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương