rạp chiếu phim CGV - các bài viết về rạp chiếu phim CGV, tin tức rạp chiếu phim CGV
4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0 giờ

4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0 giờ

CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng với mong muốn được chiếu phim...