số ca nhiễm covid-19 thế giới - các bài viết về số ca nhiễm covid-19 thế giới, tin tức số ca nhiễm covid-19 thế giới
Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong ngày 16/2

Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong ngày 16/2

Theo Bộ Y tế, ngày 16/2 Việt Nam có 34.737 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh. Hà Nội có số ca...
Lần đầu số mắc COVID-19 mới ở Việt Nam tăng lên đến 31.814 ca

Lần đầu số mắc COVID-19 mới ở Việt Nam tăng lên đến 31.814 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 15/2 Việt Nam có 31.814 ca mắc COVID-19, trong đó 27 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Số ca COVID-19 tăng vọt, cả nước có 21.909 F0 trong ngày 8/2

Số ca COVID-19 tăng vọt, cả nước có 21.909 F0 trong ngày 8/2

Theo Bộ Y tế, ngày 8/2 Việt Nam 21.909 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều nhất...
Việt Nam có tổng cộng 166 ca nhiễm biến thể Omicron

Việt Nam có tổng cộng 166 ca nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế ngày 28/1, Việt Nam có 14.929 ca mắc COVID-19, trong đó 37 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Số ca dương tính COVID-19 ở TP.HCM dưới 100 trong ngày 25/1

Số ca dương tính COVID-19 ở TP.HCM dưới 100 trong ngày 25/1

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 15.743 ca mắc mới, trong đó có 44 ca nhập cảnh. Hà Nội 2.956 ca, Đà Nẵng...
Thêm 14.362 F0 mới trong ngày 24/1, giảm 627 ca so với hôm qua

Thêm 14.362 F0 mới trong ngày 24/1, giảm 627 ca so với hôm qua

Theo Bộ Y tế ngày 24/1, Việt Nam ghi nhận 14.362 ca mắc COVID-19, trong đó 55 ca nhập cảnh. Hà Nội...
Thêm 15.707 ca COVID-19 trong ngày 22/1, gần 11.000 ca cộng đồng

Thêm 15.707 ca COVID-19 trong ngày 22/1, gần 11.000 ca cộng đồng

Theo Bộ Y tế ngày 22/1, Việt Nam có 15.707 ca mắc COVID-19, trong đó 49 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Việt Nam có thêm 15.935 ca dương tính COVID-19 trong ngày 21/1

Việt Nam có thêm 15.935 ca dương tính COVID-19 trong ngày 21/1

Theo Bộ Y tế, ngày 21/1, Việt Nam có 15.935 ca mắc COVID-19, trong đó 34 ca nhập cảnh. Hà Nội có số...
Cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1, có hơn 12.000 ca cộng đồng

Cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1, có hơn 12.000 ca cộng đồng

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 16.838 ca mắc COVID-19, trong đó 75 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều nhất 2.935...
Thêm 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1, số ca tử vong giảm mạnh

Thêm 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1, số ca tử vong giảm mạnh

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1. Hà Nội có số ca nhiễm nhiều nhất 2.810...
Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Theo Bộ Y tế, ngày 14/1 Việt Nam có 16.040 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh. Hà Nội có số ca...
Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 11/1

Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 11/1

Theo Bộ Y tế, ngày 11/1 Việt Nam ghi nhận 16.019 ca mắc COVID-19, trong đó 16 ca nhập cảnh. Hà Nội...
Thêm 14.818 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/1, Hà Nội chiếm 2.830 ca

Thêm 14.818 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/1, Hà Nội chiếm 2.830 ca

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 14.818 ca mắc COVID-19, trong đó 35 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều nhất...
Thêm 16.553 ca mắc COVID-19 trong ngày 8/1, số ca tử vong ở TP.HCM giảm mạnh

Thêm 16.553 ca mắc COVID-19 trong ngày 8/1, số ca tử vong ở TP.HCM giảm mạnh

Theo Bộ Y tế ngày 8/1 cho biết có thêm 16.553 ca mắc COVID-19, trong đó 40 ca nhập cảnh, Hà Nội 2.791...
Thêm 15.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/1, Hà Nội có 2.100 ca

Thêm 15.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/1, Hà Nội có 2.100 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 3/1 Việt Nam ghi nhận 15.936 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca nhập cảnh. Hà Nội...
Thêm 16.515 ca mắc COVID-19 trong ngày 31/12

Thêm 16.515 ca mắc COVID-19 trong ngày 31/12

Theo Bộ Y tế, ngày 31/12 Việt Nam có 16.515 ca mắc COVID-19, trong đó 39 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Thêm 14.440 ca dương tính COVID-19 trong ngày 28/12, trong đó có 1 ca nhiễm biến thể Omicron

Thêm 14.440 ca dương tính COVID-19 trong ngày 28/12, trong đó có 1 ca nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế, ngày 28/12 Việt Nam có 14.440 ca COVID-19, trong đó 19 ca nhập cảnh. Hà Nội dẫn đầu...
Thêm 14.977 ca COVID-19 trong ngày 20/12, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 1.612 ca

Thêm 14.977 ca COVID-19 trong ngày 20/12, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 1.612 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 20/12 Việt Nam có 14.977 ca mắc COVID-19, trong đó 11 ca nhập cảnh. Hà Nội ghi...
Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 14/12 cả nước có 15.220 ca mắc, trong đó 17 ca nhập cảnh. Số ca nhiễm nhiều...
Cả nước có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/12, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca nhiễm

Cả nước có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/12, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca nhiễm

Theo Bộ Y tế, ngày 13/12 Việt Nam có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong đó 28 ca nhập cảnh. Hà Nội có...
Có thêm 16.141 ca dương tính COVID-19 trong ngày 11/12

Có thêm 16.141 ca dương tính COVID-19 trong ngày 11/12

Theo Bộ Y tế, ngày 11/12, Việt Nam có thêm 16.141 ca mắc COVID-19, trong đó 37 ca nhập cảnh. TP.HCM...
Việt Nam ghi nhận thêm 14.819 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/12

Việt Nam ghi nhận thêm 14.819 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/12

Theo Bộ Y tế, ngày 10/12 Việt Nam có thêm 14.819 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca nhập cảnh. TP.HCM có...
Thêm 13.670 ca COVID-19 ngày 3/12, Hà Nội có số ca nhiễm cao thứ 3 cả nước

Thêm 13.670 ca COVID-19 ngày 3/12, Hà Nội có số ca nhiễm cao thứ 3 cả nước

Theo Bộ Y tế, này 3/12 Việt Nam có thêm 13.670 ca mắc COVID-19, trong đó 9 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn là...
Thêm 13.770 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/11, trong đó có 7.601 ca cộng đồng

Thêm 13.770 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/11, trong đó có 7.601 ca cộng đồng

Theo Bộ Y tế, ngày 29/11 Việt Nam có thêm 13.770 ca mắc COVID-19. TP.HCM vẫn là nơi có số ca nhiễm cao...
Thêm 13.063 ca mắc COVID-19 trong ngày 27/11, Tây Ninh bổ sung hơn 3.000 ca

Thêm 13.063 ca mắc COVID-19 trong ngày 27/11, Tây Ninh bổ sung hơn 3.000 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 27/11 Việt Nam có 13.063 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh. TP.HCM 1.773...
Thêm 13.109 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 26/11, tăng hơn 665 ca

Thêm 13.109 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 26/11, tăng hơn 665 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 26/11 Việt Nam có thêm 13.109 ca mắc COVID-19 trong đó 15 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn...
Thêm 10.321 ca nhiễm COVID-19 ngày 22/11, TP.HCM vẫn đứng đầu

Thêm 10.321 ca nhiễm COVID-19 ngày 22/11, TP.HCM vẫn đứng đầu

Theo Bộ Y tế, ngày 22/11 Việt Nam ghi nhận 10.321 ca mắc COVID-19, trong đó 22 ca nhập cảnh. TP.HCM...
Thêm 9.531 ca mắc COVID-19 mới ngày 20/11

Thêm 9.531 ca mắc COVID-19 mới ngày 20/11

Theo Bộ Y tế, ngày 20/11 Việt Nam có 9.531 ca mắc COVID-19, trong đó 13 ca nhập cảnh. TP.HCM là nơi có...
Thêm 9.650 ca mắc COVID-19 trong ngày 16/11, tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua

Thêm 9.650 ca mắc COVID-19 trong ngày 16/11, tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua

Theo Bộ Y tế, ngày 16/11 Việt Nam có 9.650 ca mắc COVID-19 trong đó 9 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn là...