tác quyền - các bài viết về tác quyền, tin tức tác quyền
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong được triệu tập tại phiên toà về vở diễn 'Tinh hoa Bắc bộ'

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong được triệu tập tại phiên toà về vở diễn "Tinh hoa Bắc bộ"

Cho rằng mình là tác giả nhưng không được lên tiếng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tha thiết toà...