Tập đoàn Đầu tư An Đông trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát nợ phải trả tăng mạnh

"Đế chế" tỷ USD Vạn Thịnh Phát rộng lớn cỡ nào?, hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gồm nhiều đơn vị có quy mô vốn rất lớn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông là một thành viên quan trọng.

Được lập ra năm 2007, địa chỉ ban đầu tại phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM, Tập đoàn Đầu tư An Đông có tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông.

Trước năm 2015, CEO, đại diện pháp luật của công ty là ông Kwok Hakman Oliver, sinh năm 1954, quốc tịch Australia. Đầu năm 2015, chức CEO do ông Dương Duy Mỹ đảm nhiệm. Ông Mỹ sinh năm 1975, thường trú phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM, nắm 0,22% cổ phần công ty.

Năm 2018, Tập đoàn Đầu tư An Đông dời trụ sở sang phường 8, quận 5, TP. HCM. Chức CEO lúc này lại thuộc về ông Kwok Hakman Oliver. Chức chủ tịch HĐQT do bà Ngô Thanh Nhã đảm nhiệm; các thành viên HĐQT gồm: Trương Lập Hưng, Trương Huệ Vân – đều là những gương mặt quen thuộc của nhà Vạn Thịnh Phát đã được nói ở bài trước. Các thành viên ban kiểm soát gồm: Lê Thị Thu (sinh năm 1980), Nguyễn Thụy Mỹ Khanh (sinh năm 1973), Nguyễn Văn Thoại (sinh năm 1978). Vốn điều lệ của công ty được ghi nhận ở mức 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn bằng tiền là 7.220 tỷ đồng, vốn bằng tài sản khác là 1.780 tỷ đồng.

Năm 2019, HĐQT của Tập đoàn Đầu tư An Đông ghi nhận thành viên mới là ông Hồ Xuân Dũng, sinh năm 1977, thường trú phường 4, quận Gò Vấp, TP. HCM. Ban kiểm soát cũng ghi nhận sự xuất hiện của bà Lương Thị Hồng Nhung (người mà năm 2020 trở thành thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát). Cũng trong năm 2019, ông Kwok Hakman Oliver kiêm luôn ghế chủ tịch HĐQT từ tay bà Ngô Thanh Nhã. Tháng 11/2020, công ty dời trụ sở sang phường 9, quận 5, TP. HCM.

Tập đoàn Đầu tư An Đông làm ăn khá tốt, xét về doanh thu, trong giai đoạn 2016 – 2019. Cụ thể, trong 4 năm này, doanh thu thuần của công ty liên tục tăng trưởng, lần lượt đạt 543 tỷ đồng, 722 tỷ đồng, 748 tỷ đồng và 755 tỷ đồng. Tính chung 4 năm, doanh thu thuần đã tăng trưởng 39%. Lợi nhuận gộp diễn biến đồng pha với doanh thu, lần lượt đạt: 148 tỷ đồng, 221 tỷ đồng, 252 tỷ đồng và 223 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp bình quân 4 năm đạt khoảng 30%.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty có được đà tăng trưởng rất mạnh ở các năm 2016 – 2018, lần lượt là: 6,5 tỷ đồng, 127 tỷ đồng, 155 tỷ đồng, tức 3 năm tăng tới 24 lần. Tuy vậy năm 2019, lợi nhuận sau thuế quay đầu giảm sâu, xuống chỉ còn 37,6 tỷ đồng, tương đương giảm 76% so với năm liền kề trước đó. Về quy mô vốn, giai đoạn 2016 – 2019, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đầu tư An Đông lên xuống trong khoảng 9.400 tỷ đồng – 9.600 tỷ đồng. Trong khi đó, quy mô tài sản gia tăng rất mãnh liệt, từ 22.418 tỷ đồng lên 46.306 tỷ đồng, tức tăng gấp 2 lần.

Điều này đồng nghĩa nợ phải trả của An Đông đã tăng rất mạnh trong cùng giai đoạn, từ 13.018 tỷ đồng lên 36.886 tỷ đồng, tức tăng gấp 2,8 lần. Hệ quả là hệ số D/E (nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu) tăng vọt từ 1,38 lần (2016) lên 3,91 lần (2019) – một mức khá cao đối với các doanh nghiệp bất động sản.

“Đế chế” Vạn Thịnh Phát gồm hàng loạt công ty có quy mô vốn rất lớn, từ vài nghìn tới hàng chục nghìn tỷ đồng, hầu hết đều có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Pháp nhân lõi của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp này thành lập ngày 19/6/1992, trụ sở chính tại phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM. Ghi nhận vào thời điểm tháng 7/2014, CEO của công ty là bà Văn Xuân Thảo, sinh năm 1972, thường trú tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM. Lúc này, vốn điều lệ của công ty đạt 6.000 tỷ đồng với các cổ đông: Trương Mỹ Lan 80%, Trương Chí Trung 5%, Lâm Thị Hòa 5%, Trương Mễ 5%, Ngô Thanh Nhã 5%.

Cuối năm 2015, chức CEO chuyển sang ông Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972) rồi nửa năm sau đó lại chuyển sang bà Ngô Thanh Nhã. Bà Nhã sinh năm 1965, thường trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Tính tới năm 2019, dàn lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: chủ tịch HĐQT Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956); các thành viên HĐQT: Mary Chu Duyệt Phấn (sinh năm 1995), Elizabeth Chu Duyệt Hẳng (sinh năm 1994), Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Trương Chí Trung (sinh năm 1961) và CEO kiêm thành viên HĐQT Ngô Thanh Nhã.

Cuối năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 13.000 tỷ đồng. Năm 2020, cơ cấu ban lãnh đạo của công ty có sự thay đổi, theo đó: ông Trương Lập Hưng (sinh năm 1986) ngồi vào ghế thành viên HĐQT thay cho ông Trương Chí Trung; bà Trương Huệ Vân làm CEO thay cho bà Ngô Thanh Nhã. Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu thuần của công ty khá thấp và không có nhiều biến động, lần lượt là: 15 tỷ đồng, 16,9 tỷ đồng, 16,8 tỷ đồng và 16 tỷ đồng.

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp khá cao, trung bình đạt khoảng 50%, lần lượt các năm là: 7,3 tỷ đồng, 9,2 tỷ đồng, 9,1 tỷ đồng và 8,6 tỷ đồng. Nhờ các khoản thu khác, lợi nhuận sau thuế của công ty còn cao hơn cả lợi nhuận gộp, đạt 9,2 tỷ đồng (2016), 8,1 tỷ đồng (2017), 9,6 tỷ đồng (2018) và tăng mạnh lên 24,6 tỷ đồng (2019).

Trong cùng giai đoạn nói trên, nhờ quá trình tăng vốn mạnh mẽ, vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng rất mạnh từ 8.069 tỷ đồng lên 15.088 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Tương ứng, tổng tài sản tăng từ 12.077 tỷ đồng (2016) lên 15.464 tỷ đồng (2019), tương đương tăng 28%.

Cương Nguyễn