thanh niên ở Hàn Quốc - các bài viết về thanh niên ở Hàn Quốc, tin tức thanh niên ở Hàn Quốc
Tại sao giới trẻ Hàn Quốc nghiện hàng xa xỉ?

Tại sao giới trẻ Hàn Quốc nghiện hàng xa xỉ?

Một chuyên gia nói rằng thanh niên ở Hàn Quốc không thấy có điểm gì trong việc tiết kiệm...