Thời tiết ngày 24/1: Bắc bộ đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết ngày 24/1, các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ và Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thời tiết từng khu vực ngày 24/1

Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Trung bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. 

Nam bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. 

2924_ret-hai.jpg
Ảnh minh hoạ

Thời tiết 10 ngày tới (23/1-2/2) các khu vực trên phạm vi cả nước

1. Phía tây Bắc bộ  

Từ đêm 23-24/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25-27/01, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 27-28/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ 29-31/01, có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30/01 sáng sớm có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 01-02/02, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

2. Phía đông Bắc bộ  

Từ đêm 23-24/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25-27/01, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 27-28/01, có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ 29/01-31/02, có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30/01 đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ ngày 01-02/02, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 26-27/01 phía Nam có mưa rải rác. Trời rét trong ngày 23, sau đêm và sáng trời rét.

Ngày 28-29/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 28, sau có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Trời rét.

Ngày 30-31/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù. Trời rét.

Ngày 01-02/02, có mưa, riêng phía Nam có nơi mưa vừa. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 23-25/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc ngày 23 đêm và sáng trời rét, sau đêm và sáng trời lạnh.

Từ 26/01-29/01, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ 29-30, phía Bắc trời lạnh, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 30-31/01, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Ngày 01-02/02, Phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

5. Tây Nguyên  

Từ đêm 23/01-02/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

6. Khu vực Nam bộ

Từ đêm 23/01-02/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

HOÀNG GIA