tiền phụ cấp - các bài viết về tiền phụ cấp, tin tức tiền phụ cấp
Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Nội dung trên được đề cập trong Nghị quyết số 65 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng...
Cách tính lương, phụ cấp sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Cách tính lương, phụ cấp sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa...
Tăng tiền hỗ trợ với lao động nữ mang thai và sinh con

Tăng tiền hỗ trợ với lao động nữ mang thai và sinh con

Một số khoản tiền trợ cấp đối với lao động nữ mang thai và sinh con có sự thay đổi từ...