Tôn tượng Di Lặc - các bài viết về Tôn tượng Di Lặc, tin tức Tôn tượng Di Lặc
Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác như nào?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác như nào?

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích...