Tổng hợp học phí của 20 trường đại học top đầu cả nước, cao nhất lên đến cả trăm triệu/năm

Dưới đây là học phí của một số trường đại học năm 2024.

Miền Bắc

Năm học 2024 - 2025, học phí trường Đại học Hà Nội dao động từ 720.000 đồng - 1,74 triệu đồng/tín chỉ. Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145 - 152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.

Học phí các chương trình đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dao động trong khoảng 1,5 - 3,8 triệu đồng/tháng tùy từng chuyên ngành.

Mức học phí của Học viện Tài chính năm học 2024 - 2025 cho chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/sinh viên/năm học. Học phí Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng/sinh viên/năm học. Học phí diện tuyển sinh theo đặt hàng: 43 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước. Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau: Học 4 năm trong nước là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (280 triệu đồng/sinh viên/khóa học); Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 3 năm học trong nước); 490 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 700 triệu đồng/sinh viên/khóa học.

Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí bình quân: 57 triệu đồng/sinh viên/năm học); chuyên ngành Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/sinh viên/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/sinh viên/ năm học).

Học viện Tài chính
Học viện Tài chính

Học phí dự kiến của trường Đại học Ngoại thương là 22 - 25 triệu đồng/năm (chương trình chuẩn); 45 - 48 triệu đồng/năm (chương trình CLC); 68 - 70 triệu đồng/năm (chương trình tiên tiến); 45 - 65 triệu đồng/năm (các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế).

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức học phí dự kiến chương trình chuẩn dao động từ khoảng 16 - 22 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành/chương trình.

Học viện Ngân hàng cho biết học phí năm học 2024-2024 dự kiến từ 25-37 triệu đồng. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật, học phí là 25 triệu đồng/năm/học sinh; khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 triệu đồng/năm và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng/năm. Mức học phí cao nhất áp dụng với các chương trình chất lượng cao.

Theo đó, với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340-380 triệu đồng cho cả khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.

Học phí năm học 2024-2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến 506.900 đồng/tín chỉ, áp dụng với các chương trình đại trà. Các ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại, Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Biên tập xuất bản thu cao hơn, dự kiến 1.058.200 đồng/tín chỉ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học phí dự kiến năm học 2024 - 2025 của trường Đại học Thương mại dao động 2,4 - 2,6 triệu đồng/tháng với chương trình chuẩn và định hướng nghề nghiệp, 3,5 triệu đồng/tháng với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế.

Học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp có mức học phí 2,6 triệu đồng/tháng. Nhà trường lưu ý, mức tăng học phí hàng năm không quá 12,5% so với năm liền kề.

Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Luật Hà Nội, học phí năm học 2024 - 2025 dự kiến là 2.538.000 đồng/tháng (tương đương 725.000 đồng/tín chỉ) đối với chương trình đại trà là 5.076.000 đồng/tháng (tương đương 1.600.000 đồng/tín chỉ) đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.

Năm học 2024 - 2025, học phí của Học viện Ngoại giao dự kiến là 4.500.000 đồng/tháng đối với các ngành: Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế. Ngành Luật thương mại quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương học có mức thu học phí dự kiến thấp hơn, lần lượt là 3.400.00 đồng/tháng (ngành Luật thương mại quốc tế) và 3.600.000 đồng/tháng (ngành Châu Á - Thái Bình Dương học). Mức tăng học phí hàng năm của Học viện không quá 10%.

Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao

Miền Trung

Học phí trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) dao động trong khoảng 22,5 - 50 triệu đồng/năm. Học phí thay đổi theo từng năm học.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) công bố mức học phí cho 2 nhóm ngành I, II trong khoảng 14,1 - 15 triệu đồng. Mức này thay đổi theo từng năm học.

Trong đề án tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), mức học phí khối ngành I, thu theo hình thức niên chế là 14.100.000đ/năm học/sinh viên, tương đương 380.0 -400.000đ/1 tín chỉ, tuỳ thuộc vào năm tuyến sinh. Còn mức học phí cho khối ngành VII, thu theo hình thức niên chế từ 15.000.000đ/năm học/1 SV đến 18.000.000đ/năm học/1SV, tương đương 360.000đ/1 tín chỉ- 480.000đ/1 tín chỉ, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo và năm tuyển sinh.

Trong các năm học tiếp theo, mức thu học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình thu học phí được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Miền Nam

Trong đề án tuyển sinh năm 2024 của Đại học Kinh tế TP.HCM, học phí cho học kỳ đầu năm 2024 là 620.000 đồng/tín chỉ.

Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học Kinh tế TP.HCM

Sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025 sẽ phải đóng học phí cao hơn năm trước từ 4 triệu đến 16,5 triệu đồng/năm tùy chương trình. Chẳng hạn, ngành luật, luật thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh năm 2024 là 35.250.000 đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2023, chương trình chính quy chất lượng cao ngành luật giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2024 là 181.500.000 đồng/năm, tăng 16.500.000 đồng so với năm 2023...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM dự kiến học phí năm 2024-2025 khoảng 24,7-59,6 triệu đồng, tăng 15% so với hiện tại.

Trong thông tin tuyển sinh năm 2024, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông tin học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho mỗi năm như sau: Học phí chương trình đại học chính quy năm học 2024 - 2025 dự kiến 10,557 triệu đồng/học kỳ.

Học phí chương trình đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy (tiếng Anh bán phần), chương trình đào tạo đặc biệt cùng có mức học phí 20,267 triệu đồng/học kỳ.

Năm 2024, học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) khoảng 40-80 triệu đồng một năm, cao nhất với các chương trình dạy bằng tiếng Anh.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)  tiếp tục thu học phí theo nhóm ngành với mức học phí dao động từ 14 triệu đến 29 triệu đồng/năm học đối với chương trình đào tạo chuẩn, 60 triệu đồng đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và tăng cường tiếng Anh (chất lượng cao).

Học phí của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dao động trong khoảng 33-60 triệu/năm, mỗi năm 3 kỳ học.

Tổng hợp

Đông

Đọc nhiều nhất