Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng tăng nhẹ, cả nước nhập siêu 1,45 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2021 đạt 537,31 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2021 cả nước nhập siêu 1,45 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,63 tỷ USD).

vnapotaltongcongtytancangsaigonnolucdambaohoatdongluonthongsuot5604680_lktd.jpg
Trong 10 tháng năm 2021 có 39 mặt hàng nhập khẩu có trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,4% tổng kim ngạch nhập khẩu

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 89,4 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 45,5 tỷ USD, tăng 21,4%. Các nước ASEAN đạt 33 tỷ USD, tăng 34,8%. Nhật Bản đạt 18 tỷ USD, tăng 9%. Thị trường EU đạt 13,8 tỷ USD, tăng 15,9%. Hoa Kỳ đạt 13 tỷ USD, tăng 13,5%.

Ở chiều xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 với kim ngạch đạt 76 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 44,2 tỷ USD, EU đạt 31,7 tỷ USD, thị trường ASEAN đạt 23 tỷ USD…

Nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trong 10 tháng năm 2021 là nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 3,03 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 238,81 tỷ USD, tăng 17,3%.

Theo Tổng cục hải quan, tháng 10/2021 là tháng hoạt động thương mại trong nước và vận tải đã khôi phục trở lại nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10 giảm 0,4% so với tháng 9 và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước

Đ.KHẢI