TP.HCM chỉ ra sai phạm của Saigontourist liên quan chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn

Với các vi phạm, sai phạm từ 2010-2020, ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Saigontourist, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Tổng Giám đốc Trần Hùng Việt.

Tại thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM chiều 7/8, đã chỉ ra nhiều điểm vi phạm tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV ( Saigontourist ).

  Sau hơn chục năm có chủ trương giao đất, dự án vẫn chưa được triển khai. Ảnh: VnExpress

Sau hơn chục năm có chủ trương giao đất, dự án vẫn chưa được triển khai. Ảnh: VnExpress

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Saigontourist nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Saigontourist ở hai nhiệm kỳ trên.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Tổng Giám đốc Trần Hùng Việt và phê bình 5 cá nhân.

Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV (SCPC), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2015-2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng thời, phê bình đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Công Nghĩa và Tổng Giám đốc Trương Văn Hiền.

NGUYÊN PHƯƠNG