TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn gửi các đơn vị liên quan việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP.HCM liên quan; UBND các quận huyện và TP Thủ Đức phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách này.

BHXH TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình nhận hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động, báo cáo BHXH Việt Nam; kiểm tra, rà soát, xác định diện được hỗ trợ, mức hưởng trợ cấp, đảm bảo chi đúng, đủ theo quy định.

that-nghiep-1492943675419_jleu.jpg

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp BHXH TP.HCM tham mưu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu BHXH TP.HCM thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của những đơn vị, cơ quan, người lao động thụ hưởng chính sách. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan BHXH các quận, huyện và TP Thủ Đức quy trình chi tiền hỗ trợ cho người lao động xuyên suốt, thống nhất.

Hiện tại đã có chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 20/10, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho 81.893 đơn vị với hơn 1,7 triệu lao động với số tiền 1.892 tỉ đồng (đạt 100%).

Đồng thời, với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ cho 13.482 đơn vị và 502.659 lao động (trong đó có 449.531 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 53.128 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Tổng số tiền chi hỗ trợ là 1.235 tỉ đồng.

HẢI MY