trả tiền - các bài viết về trả tiền, tin tức trả tiền
Yêu cầu chị chồng trả nợ như thỏa thuận, chị lại lên giọng thách thức

Yêu cầu chị chồng trả nợ như thỏa thuận, chị lại lên giọng thách thức

Chị bảo nếu tôi không nhận tiền mà cứ đòi vàng thì chị sẽ không trả nữa để xem tôi làm...