Trí Thịt Bòa và Hà My chi hơn 11 tỷ mua penthouse rồi đập sửa lại: Nhà 3 tầng nhưng mỗi thứ chỉ có một!

Nghe Trí và My kể chuyện làm nhà mới thấy, chỉ cần đúng gout và đúng sở thích thì đầu tư nhiều tiền cũng xứng đáng.

 

Quang Vũ

WB chia sẻ thêm dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển

WB chia sẻ thêm dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cho biết sẽ công bố thêm dữ liệu độc quyền của WB, bao gồm cả dữ liệu về tình trạng vỡ nợ, bắt đầu từ tuần tới như một phần trong nỗ lực thu hút thêm đầu tư của khu vực tư nhân vào các nước đang phát triển.