trung tâm nghiên cứu khoa học CERN - các bài viết về trung tâm nghiên cứu khoa học CERN, tin tức trung tâm nghiên cứu khoa học CERN
Giám đốc CERN kêu gọi 'bình thường mới' sau đại dịch COVID-19

Giám đốc CERN kêu gọi 'bình thường mới' sau đại dịch COVID-19

Bà Gianotti hy vọng thế giới sẽ không trở lại “bình thường cũ” mà một “bình thường...