Trung tâm Ứng dụng KHCN Khởi nghiệp - các bài viết về Trung tâm Ứng dụng KHCN Khởi nghiệp, tin tức Trung tâm Ứng dụng KHCN Khởi nghiệp
Tập huấn về sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Tập huấn về sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 25/8, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức...