Tập huấn về sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Hoàng Toàn

Ngày 25/8, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng với Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp với Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức lớp đào tạo tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ”.
Toàn cảnh chương trình tập huấn
Toàn cảnh chương trình tập huấn

Chương trình thu hút rất nhiều các giảng viên và nhà khoa học của Trường Đại học Thủy lợi, Viện Bảo vệ thực vật, trường Đại học Giao thông, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Trường Đại học Thành đô và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Nội dung chương trình tập huấn này bao gồm 3 chủ đề:

Sáng chế và khai thác thông tin sáng chế phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ giới thiệu

Nhận diện và xác lập quyền SHTT đối với kết quả nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn Cục Sở hữu Trí tuệ trình bày

Phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; kỹ năng đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ thành công do Bà Lê Thị Khánh Vân, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Hội Nữ TTVN giới thiệu.

Bà Lê Thị Khánh Vân, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Hội Nữ TTVN phát biểu khai mạc.
Bà Lê Thị Khánh Vân, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Hội Nữ TTVN phát biểu khai mạc.

Sở hữu trí tuệ được khẳng định là “một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế”, cho nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng đối với không chỉ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, người tiêu dùng, chủ thể sản xuất, kinh doanh, mà còn liên quan đến vấn đề phát triển của quốc gia. Nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển, đã coi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một điều kiện không thể thiếu để thiết lập mối quan hệ thương mại. Bên cạnh đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn góp phần trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại lành mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KHCN trình bày bài sáng chế và khai thác thông tin sáng chế phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KHCN trình bày bài sáng chế và khai thác thông tin sáng chế phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Với chức năng nhiệm vụ hỗ trợ cho các nữ khoa học và doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng sử dụng công cụ SHTT phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho các nhà khoa học, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một trong những hoạt động triển khai nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh” thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” của Bộ KH&CN do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý. 

Các đại biểu cùng học viên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu cùng học viên chụp ảnh lưu niệm

Tại đây các học viên tham gia đã đặt nhiều câu hỏi rất thực tiễn trong quá trình viết sáng chế, đăng ký bảo hộ SHTT và làm thế nào để thương mại hóa tài sản trí tuệ thành công.

Thông qua chương trình này các học viên đã tiếp thu được rất nhiều thông tin hữu ích và hy vọng sẽ có nhiều lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ hơn nữa trong thời gian tới.