Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngày 15/7/2023, Chi hội Nữ trí thức Đồng Bằng Sông Cửu Long đã chính thức ra mắt với 46 hội viên. GS.TS Nguyễn Thị Lang là Chi hội trưởng.

Việc thành lập Chi Hội Nữ trí thức Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đáp ứng nhu cầu thực tế, nhằm tập hợp đội ngũ nữ trí thức vùng ĐBSCL đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của vì sự bình đẳng, phát triển của Phụ nữ Việt Nam, góp phần phát triển đất nước.

Tại Lễ trao Quyết định thành lập Chi hội, PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) tặng hoa và chúc mừng Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL
 PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) tặng hoa và chúc mừng Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: GS.TS Nguyễn Thị Lang ( Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL),Chi hội trưởng; GS.TS Nguyễn Thị Hồng,Tổng Giám đốc Công ty Air Vietnam, Chi hội Phó; TS Trương Ánh Phương (Đại học An Giang), Chi hội phó; Kỹ sư Lê Nguyễn Anh Ngọc (Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL), Ủy viên thư ký; ThS Lâm Hoàng Bích Ngọc (VTV9), ủy viên.

Bà Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL
Bà Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL

 Xây dựng kế hoạch hoạt động, Chi hội Nữ trí thức vùng ĐBSC xác định chủ động tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của chi hội; phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hiệu quả của nữ trí thức vùng ĐBSCL trong công tác đào tạo, khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; phấn đấu đến năm 2030 khẳng định vị thế của nữ trí thức  ĐBSCL có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển  vùng ĐBSCL và của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực ĐBSCL và quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; nghiên cứu, áp dụng trí thức khoa học, tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả nghề nghiệp.

 

GS.TS Nguyễn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức  ĐBSCL nhận hoa chúc mừng của CLB Nữ trí thức TP Cần Thơ
GS.TS Nguyễn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức  ĐBSCL nhận hoa chúc mừng của CLB Nữ trí thức TP Cần Thơ

Để Chi hội hoạt động hiệu quả, các phân hội được thành lập gồm các nữ trí thức gần lĩnh vực chuyên môn theo từng chức năng của các tỉnh thuộc ĐBSCL. Với cách phân chia này, Chi hội tiếp tục mở rộng, vận động sự tham gia của các cán bộ nữ đã và đang công tác tại ĐBSCL.Tổ chức các hoạt động kết nối nhằm quảng bá và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Chi hội. Cụ thể, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức đối với công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới của vùng ĐBSCL.Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, các buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp về các nội dung: Kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học; tổ chức tốt cuộc sống gia đình; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nghiên cứu khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tế… với hình thức linh hoạt, thu hút sự tham gia của các hội viên.Quảng bá các cơ hội về quỹ tài trợ nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, và các sự kiện mà nữ trí thức có thể tham gia nhằm tăng hình ảnh cũng như phát triển sự nghiệp của nữ trí thức vùng ĐBSCL. Hỗ trợ kết nối mạng lưới chuyên nghiệp từ doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong ngoài nước, và các hiệp hội để hỗ trợ các nữ trí thức có cơ hội cùng phát triển. Đề xuất những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nữ trí thức đối với lãnh đạo nhằm xây dựng chủ trương, chính sách đặc thù để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ trí thức phát huy tiềm năng, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của vùng ĐBSCL.Tạo diễn đàn trao đổi, công cấp thông tin và môi trường thuận lợi cho nữ trí thức đặc biệt tiếp tục đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kỹ năng và kiến thức đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và định hướng phát triển của ĐBSCL trong tương lai. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin của Hội phục vụ mục đích truyền thông Thông tin khoa học kiến thức mới và chuyên sâu .

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Song song với các kế hoạch hoạt động tại địa phương, trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ, Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL coi trọng việc tham gia  các hoạt động của Hội Nữ trí thức VN, đặc biệt là các hội thảo khoa học, các diễn đàn nhằm góp ý các chính sách của Đảng và nhà nước vì sự phát triển của phụ nữ trí thức. Kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các nữ trí thức ở các Viện nghiên cứu,  các trường  các sở ban ngành liên quan , chi cục,  trung tâm  của các tỉnh ĐBSCL với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho nữ trí thức trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống, xây dựng thương hiệu sản phẩm từ đề tài nghiên cứu của nữ trí thức vùng ĐBSCL. Lựa chọn và định hướng cho các nữ trí thức sớm tham gia các nhóm nghiên cứu, các CLB  nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Chia sẻ phương thức hỗ trợ các hoạt động thực hành thực tập, bồi dưỡng kỹ năng; hỗ trợ các câu lạc nữ tri thức, đặc biệt là khuyến khích các nữ tri thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

GS.TS Nguyễn Thị Lang ( áo trắng đứng giữa) lội ruộng khảo sát cây lúa
GS.TS Nguyễn Thị Lang ( áo trắng đứng giữa) lội ruộng khảo sát cây lúa

Nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL lấy hoạt động khoa học công nghệ  làm động lực cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp; chú trọng đồng thời nâng cao thành tích công bố khoa học và phát triển tiềm lực nghiên cứu của các hội viên. Chủ động xây dựng một số công trình nghiên cứu khoa học, đề án hợp tác trên cơ sở nhu cầu của hội viên, sự phát triển của tổ chức chi hội, đề xuất với các kênh tài trợ và với các đối tác. Phối hợp với Liên hiệp phụ nữ các tỉnh  và  Sở Khoa học Công nghệ tiến hành các nghiên cứu và đẩy mạnh các hợp tác quốc tế tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đến tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống ( nông nghiệp , dịch bệnh, thiên tại, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường…) liên quan đến phát triển bền vững. Hợp tác xây dựng các đề án liên ngành nhằm hướng tới các dự án của các chính phủ các nước có mục tiêu hỗ trợ Phụ nữ làm kỹ thuật và khoa học công nghệ.

Trụ sở của Chi hội Nữ trí thức ĐBSCL đặt tại  Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Bằng Sông Cửu Long G9-11, đường số 31, KDC 586, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Nguyệt Nhi

Chi hội Nữ trí thức Đối ngoại: Lan tỏa hình ảnh đẹp của Hội đến phụ nữ trong và ngoài nước

Chi hội Nữ trí thức Đối ngoại: Lan tỏa hình ảnh đẹp của Hội đến phụ nữ trong và ngoài nước

Là cánh tay nối dài của Ban Quan hệ quốc tế, Chi hội NTTĐN phát huy lợi thế trong tham mưu, tham gia hiệu quả vào hoạt động đối ngoại của Hội.

Đọc nhiều nhất