Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ - các bài viết về Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, tin tức Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tập huấn về sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Tập huấn về sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 25/8, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức...