Hội nữ trí thức Việt Nam triển khai nghiên cứu an ninh dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em miền núi Bắc Giang

Nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học của Hội Nữ trí thức Việt Nam đã xây dựng nhiều kế hoạch đánh giá thực trạng an ninh dinh dưỡng tại Bắc Giang.

Với mục tiêu: Đánh giá thực trạng an ninh dinh dưỡng, tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi, tình hình chăn nuôi hộ gia đình và một số yếu tố liên quan; đề xuất một số giải pháp cải thiện thu nhập Hộ gia đình đảm bảo an ninh dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em, năm 2023, Hội LHPN Việt Nam giao cho Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì, thực hiện nhiệm vụ khoa học: “An ninh dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi tại hộ gia đình 3 xã miền núi thuộc huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp(mã số: HPN.BO.01/23, Quyết định số: 1658/QĐ/HĐKH), PGS.TS. Lê Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KHCN của Hội Nữ trí thức Việt Nam được Hội phân công làm Chủ nhiệm.

  GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, thành viên chính tập huấn hướng dẫn cán bộ điều tra về dinh dưỡng xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, thành viên chính tập huấn hướng dẫn cán bộ điều tra về dinh dưỡng xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Yên Thế là một huyện nghèo, nằm phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang với diện tích 303 km2, gồm 21 xã và 3 thị trấn, có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Mường, Dao, Cao Lan, Hoa, Sán dìu v.v. Điều kiện kinh tế và xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt 2 xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ và thị trần Phồn Xương là nơi có tỷ lệ dân tộc ít người: Tày, Nùng, Sán Dìu cao, lao động thuần nông là chính, điều kiện kinh tế xã hội và chăm sóc sức khỏe của các hộ gia đình nói chung và phụ nữ nói riêng còn rất nhiều khó khăn.

  PGS.TS. Lê Thị Thúy- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KHCN Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ nhiệm (bìa trái) tập huấn hướng dẫn cán bộ điều tra về chăn nuôi xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

PGS.TS. Lê Thị Thúy- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KHCN Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ nhiệm (bìa trái) tập huấn hướng dẫn cán bộ điều tra về chăn nuôi xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Nhóm nghiên cứu làm việc với Lãnh đạo và các ngành của xã Đồng Kỳ
Nhóm nghiên cứu làm việc với Lãnh đạo và các ngành của xã Đồng Kỳ

Sau khi báo cáo UBND huyện Yên Thế, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học của Hội Nữ trí thức Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ điều tra gồm: cán bộ phụ nữ, y tế, chăn nuôi, thú y, khuyến nông của Huyện, xã/thị trấn và tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học đảm bảo kế hoạch đề ra. Từ tháng 5 đến tháng 6/2023, nhóm đã thực hiện một số hoạt động, cụ thể như sau:

  • Hoàn thiện bộ công cụ thực hiện điều tra, khảo sát tại huyện và 2 xã, 1 thị trấn gồm: Mẫu phiếu điều tra về chuyên đề dinh dưỡng và chuyên đề chăn nuôi, mẫu phỏng vấn sâu về 02 chuyên đề dinh dưỡng và chăn nuôi.
  • Khảo sát thực tế tại địa bàn nghiên cứu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ điều tra, thu thập thông tin phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học.
  • Tổ chức điều tra, nghiên cứu tại 02 xã Hồng Kỳ, Đồng Kỳ và Thị trấn Phồn Xương gồm các hoạt động: (*) Phỏng vấn trả lời phiếu điều tra nhân trắc khẩu phần thực tế và tình hình an ninh thực phẩm hộ gia đình cuả phụ nữ tuổi sinh đẻ và kiến thức thực hành dinh dưỡng, điều tra khẩu phần ăn (FFQ) (*) Phỏng vấn trả lời phiếu khảo sát tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm nói chung và phỏng vấn sâu về tình hình chăn nuôi gà sạch của hộ gia đình phụ nữ cho việc đảm bảo an ninh dinh dưỡng, đồng thời nâng cao thu nhập, mức sống của phụ nữ và hộ gia đình (*) Thảo luận nhóm có trọng tâm (FGD) 12 phụ nữ (trong 100 phụ nữ thực hiện phỏng vấn phiếu) (*) Cân đo, lấy máu xét nghiệm Hb kiểm tra thiếu máu Phụ nữ tuổi sinh đẻ (*) Cân đo 1200 trẻ em dưới 5 tuổi (*) Phỏng vấn sâu về an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng Phụ nữ tuổi sinh đẻ.
  Nhóm nghiên cứu làm việc với Lãnh đạo và các ngành của Thị trấn Phồn Xương

Nhóm nghiên cứu làm việc với Lãnh đạo và các ngành của Thị trấn Phồn Xương

  Đại biểu nghe hướng dẫn về nội dung phỏng vấn tại Hội trường

Đại biểu nghe hướng dẫn về nội dung phỏng vấn tại Hội trường

Từ nay đến tháng 10/2023, Nhóm tiếp tục tiến hành 06 hoạt động gồm: (1) xử lý, làm sạch, vào số liệu và phân tích số liệu điều tra gồm: 300 phiếu dinh dưỡng và chăn nuôi, 1.200 phiếu về suy dinh dưỡng trẻ em (2) Tổ chức 02 Hội thảo khoa học chuyên đề gồm:

(*) “Chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi, đảm bảo an ninh dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em” 

(*) “Ứng dụng kết quả điều tra và các giải pháp chăn nuôi gà sạch để nâng cao thu nhập hộ gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em”(3) Hoàn thiện 02 báo cáo khoa học gồm:

(*) Chuyên đề dinh dưỡng: “Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ” 

(*)Chuyên đề Chăn nuôi: “Kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học và một số giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm”

(4) Hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học (5) Tổ chức tổng kết nhiệm vụ khoa học (6) Bảo vệ kết quả nghiên cứu, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học. 

  Phỏng vấn chuyên đề về dinh dưỡng

Phỏng vấn chuyên đề về dinh dưỡng

  Phỏng vấn chuyên đề về chăn nuôi

Phỏng vấn chuyên đề về chăn nuôi

 Với nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng với tinh thần vì phụ nữ và trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa, nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học của Hội Nữ trí thức Việt Nam quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch và đề xuất được nhiều giải pháp đáp ứng mục tiêu đề ra của nhiệm vụ khoa học.

Thanh Mai

Giá gas hôm nay 4/7: Giảm nhẹ do nhu cầu vẫn ở mức thấp

Giá gas hôm nay 4/7: Giảm nhẹ do nhu cầu vẫn ở mức thấp

Giá gas hôm nay 4/7 giảm 0,15% xuống mức 2,69 USD/mmBTU đối với hợp đồng giao tháng 8/2023.