Từ 14/11, YouTube bắt buộc đánh dấu video có nội dung cho trẻ em

Ngày 14/11/2019, YouTube Team gửi e-mail cho các nhà sáng tạo nội dung (creator) thông báo những thay đổi quan trọng.

Theo đó, những thay đổi này có thể ảnh hưởng tới việc thu nhập (monetization) trên kênh YouTube cũng như khả năng có thể tìm kiếm nội dung có liên quan tới trẻ em.

Cụ thể, kể từ hôm nay, tất cả các nhà sáng tạo nội dung được yêu cầu phải báo cho YouTube biết nếu như nội dung của họ được làm cho trẻ em (made for kids) nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) và các luật lệ khác có liên quan.

Từ 14/11, YouTube bắt buộc đánh dấu video có nội dung cho trẻ em

Để trợ giúp các nhà sáng tạo nội dung, YouTube đã đưa ra một thiết đặt khán giả (audience setting) mới ở YouTube Studio. Tùy theo liều lượng nội dung được làm cho trẻ em có trong video mà nhà sáng tạo nội dung phải thiết đặt mức độ video (video level) của mình cho phù hợp. Việc thiết đặt ở mức độ kênh (Channel Level) rất tiện dụng, chỉ cần 1 cái click. YouTube cũng cho biết họ sẽ phát triển những công cụ trợ giúp các nhà sáng tạo nội dung.

Có 3 tùy chọn, gồm nội dung không làm cho trẻ em (No made for kids content), thiết đặt tại Channel level; nội dung lẫn lộn giữa làm cho trẻ em và không làm cho trẻ em (A mix of both made for kids and not made for kids content), thiết đặt tại Video level; video chứa nhiều nội dung làm cho trẻ em (A lot of made for kids content), thiết đặt tại Channel level.

Theo YouTube Team, sự thay đổi thiết đặt nội dung có liên quan tới trẻ em này là theo yêu cầu của một thỏa thuận giữa Google và Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Tổng chưởng lý bang New York. Yêu cầu thiết đặt nội dung có liên quan tới trẻ em được áp dụng cho bất cứ nhà sáng tạo nội dung ở bất cứ khu vực địa lý nào.

Từ 14/11, YouTube bắt buộc đánh dấu video có nội dung cho trẻ em

Theo lộ trình, từ ngày 14/11, tất cả các nhà sáng tạo nội dung được yêu cầu phải đánh dấu trong YouTube Studio nội dung của mình thuộc “made for kids” hay “not made for kids”. Kể từ tháng 1/2020, YouTube Team sẽ bắt đầu giới hạn data mà họ thu thập về các nội dung làm chio trẻ em cho phù hợp với luật định.

Cụ thể, YouTube sẽ tắt (disable) các quảng cáo cá nhân hóa (personalized ads)  trên các video có yếu tố trẻ em (điều này sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của các nhà sáng tạo nội dung chuyên làm nội dung cho trẻ em); cũng như liên quan tới các tính năng như bình luận (comment), thông báo (notification) và những tính năng khác. YouTube cho biết họ sẽ dần dần hoàn thiện hệ thống của mình trong những tháng tới. 

YouTube trấn an các nhà sáng tạo nội dung rằng YouTube sẽ dùng các hệ thống máy học AI machine learning để giúp họ tìm kiếm các nội dung rõ ràng được làm cho trẻ em.

Nhưng họ lưu ý rằng giống như tất cả các hệ thống tự động hóa, hệ thống lọc nội dung này không thể hoàn hảo, nên các nhà sáng tạo nội dung vẫn phải chủ động thiết đặt. Trong trường hợp, nhà sáng tạo nội dung không thiết đặt mức độ nội dung hay nếu như YouTube phát hiện có gì sai sót hay vi phạm, họ có thể sẽ thiết đặt lại cho nhà sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, nếu như nhà sáng tạo nội dung không thiết đặt mức độ nội dung chính xác để bị coi là vi phạm đối với FTC hay các nhà chức trách khác, YouTube có thể xử lý tài khoản YouTube của người vi phạm.

KIM THOA

YouTube có thể sẽ khoá tài khoản nếu người dùng cố tình chặn quảng cáo

YouTube có thể sẽ khoá tài khoản nếu người dùng cố tình chặn quảng cáo

YouTube đã bắt đầu gửi thông báo tới người dùng về bản cập nhật các điều khoản dịch vụ mới của nền tảng này trong thời gian tới.