tỷ lệ tự tử ở nhật bản - các bài viết về tỷ lệ tự tử ở nhật bản, tin tức tỷ lệ tự tử ở nhật bản
Nhảy xuống đường tàu để kết liễu cuộc đời, vì sao nhiều người Nhật lại chọn cách tự sát đau đớn như vậy?

Nhảy xuống đường tàu để kết liễu cuộc đời, vì sao nhiều người Nhật lại chọn cách tự sát đau đớn như vậy?

Nhiều người Nhật Bản đã tự tử bằng cách nhảy xuống đường ray ngay trước đầu tàu...