Vắc xin Việt Covivac thử nghiệm giai đoạn 2

Ở giai đoạn 1 vừa kết thúc, 120 người tiêm Covivac đều an toàn và đáp ứng yêu cầu theo đề cương của Bộ Y tế.

Ngày 18-8, dự án phát triển vắc xin Covivac của Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang sẽ khởi động tiêm mũi 1 của giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng cho những người đầu tiên trong số 375 người tình nguyện viên. 

Thử nghiệm giai đoạn 1 cho thấy vắc xin đảm bảo độ an toàn, ở giai đoạn 2 thử nghiệm trên 375 người tại Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhằm đánh giá độ an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin, ở 2 mức liều là 3 mcg và 6 mcg. Ở giai đoạn 1 vừa kết thúc, 120 người tiêm Covivac đều an toàn và đáp ứng yêu cầu theo đề cương của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp với TP.HCM ngày 17-8, Bộ Y tế đề nghị TP.HCM mở thêm các tổ đáp ứng nhanh chống dịch tại các xã phường (hiện TP.HCM có 312 tổ), mỗi tổ cần 1-2 nhân viên y tế, còn lại có các lực lượng khác, có trạm cấp oxy tại khu vực tổ đáp ứng nhanh thường trực.

Vắc xin Việt Covivac thử nghiệm giai đoạn 2

TP.HCM áp dụng 3 tầng chăm sóc bệnh nhân: tầng 1 là cách ly, điều trị tại nhà (bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng), hiện có 18.120 bệnh nhân cách ly tại nhà và gần 24.000 giường cách ly tại quận huyện; tầng 2 là 74 bệnh viện điều trị với gần 49.400 giường; tầng 3 là 8 bệnh viện hồi sức với 3.850 giường.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị TP.HCM lưu ý thực hiện 5 điểm trong phòng chống dịch giai đoạn hiện nay: giãn cách nghiêm; chú trọng an sinh xã hội tại chỗ; xét nghiệm sớm, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng; ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong và vắc xin là chiến lược lâu dài. 

Đến nay TP.HCM đã tiêm trên 3,7 triệu liều vắc xin, số lượng liều tiêm cao nhất cả nước.

Ngày 20-8, Bộ Y tế sẽ đưa 10 xe xét nghiệm, mỗi xe quy mô 2.000 - 3.000 mẫu/ngày và nhân lực do Bộ Y tế chịu trách nhiệm vào TP.HCM. 

Thanh Mai