vay trái phiếu - các bài viết về vay trái phiếu, tin tức vay trái phiếu
 Apax Holdings của Shark Thủy nợ hơn 2.000 tỷ đồng

Apax Holdings của Shark Thủy nợ hơn 2.000 tỷ đồng

Mặc dù kết quả quý IV hồi phục mạnh so với 3 quý đầu năm nhưng lợi nhuận sau thuế quý IV...