Apax Holdings của Shark Thủy nợ hơn 2.000 tỷ đồng

Mặc dù kết quả quý IV hồi phục mạnh so với 3 quý đầu năm nhưng lợi nhuận sau thuế quý IV cũng chưa bằng một nửa cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã CK: IBC) của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần giảm hơn 43% so với cùng kỳ xuống 352 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm hơn 52% xuống còn hơn 87 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu giảm là do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các công ty thành viên giảm doanh thu do phải tạm dừng các hoạt động giảng dạy để đảm bảo các biện pháp chống dịch theo quy định.

Trong kỳ, Apax Holdings ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt thêm gần 100 tỷ đồng nhờ bán các khoản đầu tư nhưng cũng ghi nhận chi phí tài chính tăng gấp đôi do phát sinh lãi trả trái phiếu.

Shark Thủy.
Shark Thủy.

Tới cuối kỳ, Apax Holdings ghi nhận nợ phải trả tăng mạnh từ mức 2.228 tỷ đồng cuối  năm 2020 lên hơn 3.069 tỷ đồng vào cuối 2021, trong đó nợ dài hạn tăng mạnh từ mức 514 tỷ đồng lên gần 1.408 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ của Apax Holdings là rất lớn nếu so với quy mô vốn điều lệ hơn 830 tỷ đồng và vốn hóa thị trường khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Apax Holdings lên tới trên 2.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 2020. Trên thị trường, cổ phiếu IBC đang ở mức thấp nhất 1 năm qua, 20.450 đồng/cp. Chuỗi tiếng anh Apax English, một công ty con của Apax Holdings đang phải xin giảm chi phí thuê mặt bẳng. 

Trong báo cao tài chính quý IV/2021, số nợ của Apax Holdings đến hết tháng 9/2021 chủ yếu do doanh nghiệp thực hiện các đợt phát hành trái phiếu. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã tăng mạnh từ 477 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức 1.055 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021của Apax Holdings, khoản nợ trong vốn đi vay bằng hình thức trái phiếu đang ở mức hơn 600 tỷ đồng, khoản nợ dài hạn quý 4/2021 ở mức 1.380 tỷ đồng tăng 30,9% so với quý 3/2021, chi phí trả lãi vay 158 tỷ đồng.

Thanh Mai