10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook

Dưới đây là một số bình luận từ các nhà quản lý, các chuyên gia blockchain, các nhà phân tích tài chính, và chính các giám đốc điều hành Facebook.
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook
 10 ý kiến của người nổi tiếng về đồng tiền Libra của Facebook

LAN ANH

theo Tin 24h