Cảng Trường Thọ tiếp tục được kéo dài hoạt động hết năm 2022

Cụm cảng ICD Trường Thọ có diện tích hơn 63 ha với 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Ban đầu, cụm cảng này được dự kiến di dời trước ngày 30/7/2019.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương cho 5 cảng thủy nội địa của khu cảng Trường Thọ , bao gồm Trường Thọ, Transimex - Sài Gòn, Tây Nam, Phúc Long và kho vận Miền Nam kéo dài thời gian hoạt động đến hết năm 2022 trong khi chờ cụm cảng trung chuyển ICD mới tại phường Long Bình, quận 9 xây dựng hoàn thành, phục vụ di dời khu cảng Trường Thọ.

UBND TP.HCM cũng chấp thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về tăng quy mô diện tích 54,2ha và công suất khai thác đến năm 2020 là 2,177 triệu Teu, đến năm 2025 là 3,019 triệu Teu, từ năm 2028 trở đi là 3,323 triệu Teu của cụm cảng trung chuyển ICD mới tại phường Long Bình, quận 9.

Hiện tại, cụm cảng ICD Trường Thọ có diện tích hơn 63 ha với 3 mặt giáp sông Sài Gòn.
Hiện tại, cụm cảng ICD Trường Thọ có diện tích hơn 63 ha với 3 mặt giáp sông Sài Gòn.

Điều chỉnh quy hoạch năng lực thông qua hàng hóa cảng cạn Long Bình trong quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được duyệt.

Việc rà soát quy hoạch các cụm cảng, khu cảng tại phường Long Bình, quận 9 phải phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch Khu đô thị tương tác cao phía Đông TP.HCM.

Hiện tại, cụm cảng ICD Trường Thọ có diện tích hơn 63 ha với 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Cụm này bao gồm 6 cảng nhỏ như: Phước Long, Phước Long 3, Transimex, Phúc Long, Sotrans... và một số nhà máy thép, trộn bê tông. Ban đầu, cụm cảng này được dự kiến di dời trước ngày 30/7/2019.

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM kiến nghị với UBND TP.HCM cho phép kéo dài thời gian hoạt động của các cảng thủy nội địa khu Trường Thọ thêm 2 năm để chờ cụm cảng trung chuyển hoàn thiện. UBND TP.HCM gia hạn thời gian hoàn thành di dời cho các đơn vị tối đa đến ngày 30/6/2020 nhưng đến nay tiếp tục đồng ý kéo dài thời gian hoạt động đến hết năm 2022.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, lượng hàng hóa qua cụm cảng ICD Trường Thọ những năm gần đây rất cao (khoảng 15 triệu tấn/năm), cao gấp nhiều lần mức quy hoạch đến 2020. Lượng hàng hóa lớn kéo theo phương tiện lưu thông ra vào tăng cao. Lượng hàng ra vào cảng tăng quá nhanh nên khi lượng xe dồn về nhiều là xảy ra ùn tắc.

TUYẾT HƯƠNG