chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - các bài viết về chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tin tức chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...