Lịch chiếu phim Bình Dương ngày 24/7 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Bình Dương ngày 24/7 ở tất cả các rạp.
 • Cinestar (1)

  • Cinestar Sinh Viên

   Địa chỉ :Tạm đóng cửa (do dịch) đến khi sinh viên đi học trở lại. 

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   08:00 08:30 09:00 10:05 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:00 23:30

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   08:10 23:55
 • CGV (4)

  • CGV Bình Dương Square

   Địa chỉ :Tầng 3 Bình Dương Square, Số 1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, T. Bình Dương

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 10:00 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:10 16:40 16:55 17:10 17:40 17:55 18:10 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 20:50 21:20 21:35 21:50 22:20

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:20

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:50

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:15

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30
  • CGV Aeon Canary

   Địa chỉ :Tầng 2, AEON – Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:40 10:10 10:30 10:50 11:20 12:00 12:30 12:50 13:10 13:40 14:20 14:50 15:10 15:30 16:00 16:20 16:40 17:10 17:30 17:50 18:20 18:40 19:00 19:30 19:50 20:10 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:50 14:10 22:10

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:10 12:20

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   11:50 16:50 19:10
  • CGV Empire

   Địa chỉ :45A/2 Lý Thường Kiệt, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

   Nội dung đang được cập nhật.

  • CGV Coopmart Bình Dương

   Địa chỉ :Dự kiến 2020. 

   Nội dung đang được cập nhật.

 • Lotte (2)

  • Lotte Bình Dương

   Địa chỉ :Tầng 2, Lotte Mart Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dương

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:00 09:40 10:30 11:20 12:00 12:50 13:40 14:20 15:10 16:00 16:40 17:30 18:20 19:30 20:40 21:20

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00 19:50

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:10 19:00

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   17:40
  • Lotte Dĩ An

   Địa chỉ :Tầng 5 TTTM Vincom Plaza Dĩ An, Số 3 DT743, KP.Thống Nhất, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

   Tiệc Trăng Máu

   Blood Moon Party / NC18 / 1h58' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

   Đại Dịch Xác Sống

   Alone / NC18 / 1h33' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:00 18:15 20:15

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:15 14:30 16:45

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:00 16:00

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:45

TRÚC BÌNH