Những trường hợp nào sẽ được tăng 7,3% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội?

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng thêm 7,382% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 đối tượng kể từ ngày 1/7.

Nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội  đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định điều chỉnh tăng lương hưu , trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng cho tám nhóm đối tượng từ ngày 1/7.

Theo đó, Bộ sẽ thực hiện việc điều chỉnh lương hưu , trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,382% từ 1/7/2020. Mức tăng trên tương xứng với mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng tăng lên 1,6 triệu đồng /tháng từ ngày 1/7/2020.

Về nguyên nhân đề xuất tăng lương, dựa theo Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được tính trên mức lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Từ ngày 1/7, lương hưu sẽ được thay đổi.
Từ ngày 1/7, lương hưu sẽ được thay đổi.

Theo Dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội, sẽ có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng. Cụ thể:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ 2, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các nghị định số 92/2009, 121/2003 và 09/1998 đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Thứ 3, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định số 91/2000 và 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ 4, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thứ 5, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo các quyết định số 142/2008 và 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ 6, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ 7, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ 8, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

PV (t/h)