Thịt bò giảm giá mạnh tại siêu thị

GIá thực phẩm hôm nay 25/12 tại siêu thị ghi nhận các loại thịt bò như nạm, đùi, thăn giảm từ 10.000-22.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm hôm nay 25/12 tại siêu thị như thịt bò giảm mạnh cụ thể gồm: Vụn bò giảm 10.000 đồng còn 149.000 đồng/kg, nạm giảm 11.000 đồng còn 178.000 đồng/kg, đùi giảm 11.000 đồng còn 245.000 đồng/kg, thăn giảm 22.000 đồng còn 305.000 đồng/kg.

Bảng giá thực phẩm   hôm nay 25/12

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

BigC (đồng/kg)

 1

Nạc đùi

110.000-120.000

140.000

 2

File heo

160.000-170.000

180.000

 3

Đùi bò

220.000-230.000

245.000

 4

Nạm bò

150.000-160.000

178.000

 5

Chân gà

40.000-45.000

53.000

 6

Gà dai

40.000-45.000

51.500

 7

Tôm thẻ

130.000-140.000

165.000

 8

Ếch

60.000-70.000

83.900

 9

Cá diêu hồng

60.000-65.000

76.000

10

Cá basa

30.000-35.000

39.900

11

Cá trê 

40.000-45.000

51.500

12

Cá thác lát

80.000-85.000

95.000

13

Khổ qua

15.000-17.000

24.500

14

15.000-17.000

18.500

15

Bầu

10.000-12.000

11.900

16

Cải bẹ xanh

20.000-23.000

27.600

17

Bí đỏ

12.000-15.000

15.500

18

Mận trắng

30.000-35.000

32.900

19

Vú sữa

40.000-45.000

44.900

20

Thanh long

20.000-22.000

23.900

PHƯỢNG LÊ