bầu trời Hà Nội - các bài viết về bầu trời Hà Nội, tin tức bầu trời Hà Nội
Bầu trời Hà Nội mù mịt trong sương, chất lượng không khí ở mức xấu

Bầu trời Hà Nội mù mịt trong sương, chất lượng không khí ở mức xấu

Ứng dụng Pam Air đo được chỉ số AQI tại Hà Nội vào chiều 16/11, hầu hết các điểm đều...